08.11.2016

Pieniądze do wzięcia

Pomagamy przedsiębiorcom uzyskać dotacje na rozwój ich firm – mówi Magdalena Oleszkowicz, prokurent DGE Bruxelles Polska.

Czym zajmują się franczyzobiorcy DGE Bruxelles?
Ich głównym zadaniem jest pomoc przedsiębiorcom w uzyskaniu wszelkiego rodzaju dotacji ułatwiających prowadzenie biznesu, m.in.: z Unii Europejskiej (perspektywa 2014-2020), z funduszy norweskich, z systemu zielonych inwestycji GIS, ze środków krajowych czy europejskich, np. program Horyzont 2020. My, jako centrala, zbieramy informacje o wszystkich aktualnie dostępnych możliwościach współfinansowania projektów i wspieramy biura franczyzowe szkoląc je oraz weryfikując przygotowaną przez nich dokumentacje konkursową. Pracownicy biur DGE doradzają klientom wybierając najbardziej optymalny dla nich konkurs, a następnie przygotowują wnioski umożliwiające ich pozyskanie. Gdy to się uda, pomagamy zarządzać projektami i doradzamy w zakresie ich rozliczania. Naszymi kientami są przede wszystkim przedsiębiorstwa, lecz także instytucje publiczne, np. szpitale, jednostki badawczo-naukowe (w tym Instytuty PAN), szkoły i uczelnie wyższe, placówki kulturalne (np. muzea), jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe i non profit.

Magdalena Oleszkowicz z DGE Bruxelles Polska Fot. DGE Bruxelles Polska

Osoba, która chciałaby zostać naszym franczyzobiorcą powinna posiadać ok. 50 tys. zł na inwestycję, przy czym 40 tys. zł to koszt opłaty licencyjnej.
Magdalena Oleszkowicz, prokurent DGE Bruxelles Polska

Ile trzeba mieć pieniędzy na inwestycję w wasz koncept?
Osoba, która chciałaby zostać naszym franczyzobiorcą powinna posiadać ok. 50 tys. zł na inwestycję, przy czym 40 tys. zł to koszt opłaty licencyjnej. Po podpisaniu umowy franczyzowej przedsiębiorca raz w roku będzie zobowiązany płacić opłatę bieżąca w wysokości 10 tys. zł. Nie pobieramy opłat na fundusz marketingowy. Koszty związane z przystąpieniem do sieci, zgodnie z opracowanym biznesplanem, powinny zwrócić się maksymalnie po 1-1,5 roku działalności. Wszystko zależy od aktywności biznesowej franczyzobiorcy, profilu obsługiwanych przez niego klientów oraz wartości projektów.

W jakich rejonach szukacie franczyzobiorców?
Obecnie w naszej sieci działa dziewięciu franczyzobiorców. Nowi partnerzy poszukiwani są na terenie całej Polski ze szczególnym uwzględnieniem województw, w których nie ma jeszcze biura marki, czyli: wielkopolskiego, dolnośląskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubelskiego, lubuskiego i podlaskiego.

Rozmawiała Anna Smolińska

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0