PIT-4 nadal tylko dla pracodawców

Poniedziałek
12.02.2001
Nie każdy zlecający musi składać co miesiąc deklarację PIT-4.
 
Rzeczpospolita w swoim dodatku Małe i Średnie zajęła się problemem firm zlecających wykonanie usług. Kłopotem dla przedsiębiorców okazał się obowiązek składania od tego roku co miesiąc do urzędu skarbowego deklaracji PIT-4. W zakresie umów-zleceń, gdy należność jest większa niż 136 zł, nastąpiły w tym roku dwie korzystne zmiany dla płatników, czyli zleceniodawców odprowadzających zaliczki na podatek do urzędu skarbowego. Wydłużony został termin wpłaty zaliczki; zamiast do 7 dnia następnego miesiąca płatnik może to zrobić do 20 dnia (uwaga: jeżeli należność z jednej umowy nie przekracza 136 zł, nadal obowiązuje termin do 7 dnia następnego miesiąca). Zmieniła się też właściwość miejscowa urzędu skarbowego i płatnik odprowadza zaliczki do urzędu właściwego dla swojej siedziby, a nie dla miejsca zamieszkania zleceniobiorcy. Jednak - jak informują czytelnicy Rzeczpospolitej - równolegle z tymi korzystnymi zmianami nastąpiła rzecz niekorzystna: zleceniodawca musi teraz co miesiąc składać do urzędu skarbowego deklarację PIT-4. W latach ubiegłych nie miał takiego obowiązku; wystarczyło wpłacanie samych zaliczek i złożenie raz do roku informacji PIT-8b.

Jak wyjaśnił gazecie Waldemar Szumieł, dyr. Departamentu Informatyki w Ministerstwie Finansów, deklaracji PIT-4 nie musi nadal składać zleceniobiorca, który nie jest równolegle pracodawcą. Jeżeli odprowadza do urzędu jedynie zaliczki z tytułu umów-zleceń i umów o dzieło (a nie ze stosunku pracy), to nadal nie musi składać miesięcznej deklaracji.

PIT-4 dotyczy płatników, którzy odprowadzają zaliczki na podatek od dochodów ze stosunku pracy i z tego tytułu mieli i nadal mają obowiązek składania tego właśnie formularza. Począwszy od tego roku mogą oni w deklaracji PIT-4 podawać również kwotę zaliczek odprowadzanych z tytułu umów-zleceń i umów o dzieło. Wynika to właśnie ze zmiany właściwości miejscowej urzędu; skoro od tego roku płatnik odprowadza wszystkie zaliczki do jednego urzędu (właściwego ze względu na własną siedzibę), to może podawać w deklaracji nie tylko kwoty zaliczek z tytułu stosunku pracy, ale i z tytułu umów-zleceń oraz umów o dzieło. Dzięki temu kwota w deklaracji będzie się zgadzać z kwotą wpłaconą do jednego urzędu skarbowego. Jeżeli płatnik nie poda w PIT-4 kwoty zaliczek odprowadzonych z tytułu umów-zleceń i umów o dzieło, to musi się liczyć z tym, że urząd skarbowy możę go wezwać, żeby wyjaśnić, skąd wzięła się różnica między kwotą wykazaną w deklaracji a kwotą wpłaconą. Wątpliwości może być jeszcze więcej, gdyby płatnik spóźnił się z wpłatą i oprócz należności głównej uiszczał odsetki za zwłokę. Dlatego lepiej, jeśli jest się pracodawcą i tak czy inaczej ma się obowiązek składania co miesiąc deklaracji PIT-4, wykazywać w niej również kwotę zaliczek odprowadzanych z tytułu umów-zleceń i umów o dzieło. Można w ten sposób uniknąć niepotrzebnej wizyty w urzędzie skarbowym – tłumaczy Rzeczpospolita.

Więcej: Rzeczpospolita, 12 lutego 2001

Rzeczpospolita

POPULARNE NA FORUM

Chcę otworzyć placówkę partnerską. Jaki bank wybrać?

Witam, Wszystkich Państwa, którzy zamierzają lub już otworzyli firmy zajmujące się szeroko pojętymi finansami, w tym placówki bankowe, płatnicze zachęcam do...

25 wypowiedzi
ostatnia 23.10.2018
Chcę otworzyć placówkę partnerską. Jaki bank wybrać?

Witam, Wszystkich Państwa, którzy zamierzają lub już otworzyli firmy zajmujące się szeroko pojętymi finansami, w tym placówki bankowe, płatnicze zachęcam do...

25 wypowiedzi
ostatnia 23.10.2018
Chcę otworzyć placówkę partnerską. Jaki bank wybrać?

Witam, Wszystkich Państwa, którzy zamierzają lub już otworzyli firmy zajmujące się szeroko pojętymi finansami, w tym placówki bankowe, płatnicze zachęcam do...

25 wypowiedzi
ostatnia 23.10.2018
Mieszkanie - gdzie szukać projektu wnętrza ?!

Sprawdź koniecznie stronę Studio Loko :) To bardzo dobrzy projektanci wnętrz, którzy na pewno pomogą Ci dobrać odpowiednią aranżację kazdego wnętrza :) Zobacz tutaj

2 wypowiedzi
ostatnia 23.10.2018
Planuję założyć własną działalność - od czego zacząć?

Na tej stronie można porównać wiele urządzeń typu kasa fiskalna czy drukarka fiskalna http://www.kasa-fiskalna.pl/

114 wypowiedzi
ostatnia 23.10.2018
Społeczność Franchising.pl

The IHOP conducts the survey to know about customers satisfaction and experience. For that, they ask the customers in the form of a survey. talktoihop | www.talktoihop.com

3 wypowiedzi
ostatnia 23.10.2018
Biznes po stronie dobra

We know the process of troubleshooting SBCGlobal mail on Samsung Galaxy S9 and S9+, so if you are using one of these phones, then you need to get in touch with our tech support...

54 wypowiedzi
ostatnia 23.10.2018
Biznes po stronie dobra

We know the process of troubleshooting SBCGlobal mail on Samsung Galaxy S9 and S9+, so if you are using one of these phones, then you need to get in touch with our tech support...

54 wypowiedzi
ostatnia 23.10.2018