07.11.2002

Właściciele sieci chętniej dają licencje fachowcom

Właściwy wybór biorcy licencji ma dla firm franczyzowych istotne znaczenie. W dużej mierze właśnie od poszczególnych franczyzobiorców zależy bowiem sukces całej sieci.

Wśród osób chcących przystąpić do systemu franczyzowego, dość powszechne jest przeświadczenie, że podstawowym kryterium wyboru jest w takich przypadkach zasobność portfela kandydata. Inne zdanie na ten temat mają jednak sami franczyzodawcy.

Zaangażowanie

Jako jedną z najistotniejszych cech członka sieci, franczyzodawcy zgodnie wymieniają zaangażowanie. Podkreślają oni, że sam zakup licencji nie gwarantuje sukcesu. A nawet przeciwnie, włączenie do sieci nawet jednego nieodpowiedzialnego franczyzobiorcy, może doprowadzić do jej upadku. Dlatego właśnie tak istotne jest, aby każdy z franczyzobiorców w pełni zaangażował się w prowadzenie swojej firmy.

- Na pierwszym miejscu stawiamy zaangażowanie kandydata w planowane przedsięwzięcie. Jeżeli widzimy że nie ma on ducha przedsiębiorcy, nie sprzedajemu mu licencji franczyzowej. Byłoby to dla naszej firmy zbyt dużym ryzykiem - mówi Agata Bielecka reprezentująca Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris.

Równie istotne jak zaangażowanie jest dla franczyzodawców zrozumienie branży, w której będzie działał przyszły franczyobiorca. Niemile widziane są osoby, traktujące zakup licencji franczyzowej jako lokatę kapitału, a nie inwestycje w przedsiębiorstwo. Dlatego osoby chcące prowadzić działalność na tej zasadzie powinny się uprzednio zastanowić, jaka branża odpowiada im najbardziej. Proces podejmowania decyzji powinien opierać się na tych samych przesłankach, jak w przypadku zakładania firmy opartej na własnym pomyśle.

- Osiągnięcie dobrych efektów w prowadzeniu firmy jest uzależnione od zaangażowania właściciela. To z kolei w dużym stopniu zależy od satysfakcji czerpanej z pracy. Dlatego tak ważne jest, aby wybór systemu franczyzowego, do którego chce przystąpić przedsiębiorca podyktowany był jego osobistymi zainteresowaniami - mówi Maciej Poniatowicz z English First.

Nie oznacza to jednak, że na zakup licencji szkoły językowej mają szansę jedynie majętni nauczyciele, a sklepu obuwniczego wykwalifikowani sprzedawcy butów.

- Nie wymagamy od kandydatów wykształcenia zgodnego z działalnością naszej sieci. Świadczy o tym struktura naszych obecnych franczyzobiorców. Zdajemy sobie sprawę z tego, że samo wykształcenie pedagogiczne nie daje kandydatowi gwarancji powodzenia. Mając tego świadomość opracowaliśmy zróżnicowany pakiet szkoleń dla biorców licencji, pozwalający nam skoncentrować się na zagadnieniach, których rozwinięcie dana osoba potrzebuje najbardziej. Przygotowując osoby reprezentujący wyższy poziom wiedzy i doświadczenia pedagogicznego, kładziemy większy nacisk na zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. I odwrotnie, doświadczonym biznesmenom przybliżamy zasady, którymi powinna kierować się szkoła. Istotne jest jednak, aby kandydat był gotów poświęcić się w pełni swojej przyszłej pracy. Jest to tym ważniejsze, że jego emocje będą się przekładały na zatrudniony personel - tłumaczy Maciej Poniatowicz.

Kapitał też niezbędny

Franczyzodawcy nie zaprzeczają jednak, że niezbędnym warunkiem, stawianym kandydatom do zakupu licencji franczyzowej jest również dysponowanie odpowiednim kapitałem. Przeniesienie znacznej części kosztu rozwoju sieci na biorcę licencji jest przecież podstawowym założeniem samej franczyzy. Po pierwsze, pozwala na szybszy rozwój firmy, a po drugie wywołuje odpowiedni stosunek osób prowadzących poszczególne jednostki do wykonywanej pracy.

- Posiadanie kapitału jest niezbędnym warunkiem przyjęcia przedsiębiorcy do sieci. Trzeba jednak pamiętać, że kupuje się w ten sposób gotowe, własne przedsiębiorstwo, markę, oraz "parasol ochronny". Zasadniczym celem centrali jest przecież opieka nad biorcami. Dbając o sprawne funkcjonowanie sieci rozwiązujemy problemy, które napitykają jej członkowie - podkreśla Marcin Ratajczyk z firmy Chata Polska.

Więcej: Monika Niewinowska, Puls Biznesu, str. 21, 7 listopada 2002

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0