16.02.2001

Wyniki adidas-Salomon w 2000r

Sprzedaż osiągnęła rekordowy poziom 5,8 miliarda €.

Marża brutto zrealizowana na poziomie 43,3 proc.. Dochód netto zgodny z przewidywaniami. Dywidenda na zadeklarowanym poziomie 0,92€/1 akcję.

Sprzedaż osiągnęła rekordowy poziom 5,8 miliarda €

W oparciu o wstępne dane, sprzedaż adidas-Salomon w roku 2000 osiągnęła 5,8 miliarda €, czyli najwyższy poziom w historii Grupy. Wynoszący 9% roczny wzrost jest wynikiem większej sprzedaży wszystkich marek we wszystkich rejonach świata za wyjątkiem Ameryki Północnej. Marża brutto Grupy została utrzymana na wiodącym w branży poziomie 43,3 proc. pomimo negatywnego wpływu umocnienia się dolara amerykańskiego.

Dochód netto zgodny z przewidywaniami

W roku 2000 dochód przed opodatkowaniem Grupy adidas-Salomon wyniósł 347 milionów €, co oznacza 13 proc. spadek w porównaniu z rokiem poprzednim. Spadek w dużej mierze był wynikiem wzrostu kosztów działalności, które zwiększyły się o 12 proc. i osiągnęły 2,1 miliarda €. Motorem napędowym tego wzrostu był Program Wzrostu i Wydajności (Growth & Efficiency Program) oraz wyższe wydatki na marketing w związku z Olimpiadą i mistrzostwami świata w piłce nożnej EURO 2000.

Znacznie wyższe stawki podatkowe zmniejszyły dochód netto do 182 milionów €, co oznacza 4,01€ na akcję. Wynik ten jest o 20% niższy niż rok wcześniej, jednakże odpowiada on przewidywaniom Grupy, o których informowano od stycznia 2000r.

Dywidenda utrzymana na poziomie 0,92€

Podczas Corocznego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 10 maja, Rada Wykonawcza adidas-Salomon zaproponuje wypłacenie dywidendy w wysokości 0,92€ na akcję, czyli kwotę równą dywidendzie w roku poprzednim. Decyzja ta ma na celu utrzymanie stabilnego poziomu dywidendy pomimo odnotowanego w 2000r. spadku EPS (dochodu w przeliczeniu na akcję) i podkreśla, iż Kierownictwo Grupy jest pewne osiągnięcia celów finansowych wyznaczonych na 2001r. Kierownictwo postrzega rok 2001 jako okres konsolidacji i restrukturyzacji, jak również zwiększa procent wypłat w celu wynagrodzenia akcjonariuszy długoterminowych.

Pełne, roczne wyniki zostaną opublikowane 8 marca 2001r.

Jan Runau,
adidas-Salomon AG/Head of Corporate PR and Global PR

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0