Wyniki adidas-Salomon w 2000r

Piątek
16.02.2001
Sprzedaż osiągnęła rekordowy poziom 5,8 miliarda €.
 

Marża brutto zrealizowana na poziomie 43,3 proc.. Dochód netto zgodny z przewidywaniami. Dywidenda na zadeklarowanym poziomie 0,92€/1 akcję.

Sprzedaż osiągnęła rekordowy poziom 5,8 miliarda €

W oparciu o wstępne dane, sprzedaż adidas-Salomon w roku 2000 osiągnęła 5,8 miliarda €, czyli najwyższy poziom w historii Grupy. Wynoszący 9% roczny wzrost jest wynikiem większej sprzedaży wszystkich marek we wszystkich rejonach świata za wyjątkiem Ameryki Północnej. Marża brutto Grupy została utrzymana na wiodącym w branży poziomie 43,3 proc. pomimo negatywnego wpływu umocnienia się dolara amerykańskiego.

Dochód netto zgodny z przewidywaniami

W roku 2000 dochód przed opodatkowaniem Grupy adidas-Salomon wyniósł 347 milionów €, co oznacza 13 proc. spadek w porównaniu z rokiem poprzednim. Spadek w dużej mierze był wynikiem wzrostu kosztów działalności, które zwiększyły się o 12 proc. i osiągnęły 2,1 miliarda €. Motorem napędowym tego wzrostu był Program Wzrostu i Wydajności (Growth & Efficiency Program) oraz wyższe wydatki na marketing w związku z Olimpiadą i mistrzostwami świata w piłce nożnej EURO 2000.

Znacznie wyższe stawki podatkowe zmniejszyły dochód netto do 182 milionów €, co oznacza 4,01€ na akcję. Wynik ten jest o 20% niższy niż rok wcześniej, jednakże odpowiada on przewidywaniom Grupy, o których informowano od stycznia 2000r.

Dywidenda utrzymana na poziomie 0,92€

Podczas Corocznego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 10 maja, Rada Wykonawcza adidas-Salomon zaproponuje wypłacenie dywidendy w wysokości 0,92€ na akcję, czyli kwotę równą dywidendzie w roku poprzednim. Decyzja ta ma na celu utrzymanie stabilnego poziomu dywidendy pomimo odnotowanego w 2000r. spadku EPS (dochodu w przeliczeniu na akcję) i podkreśla, iż Kierownictwo Grupy jest pewne osiągnięcia celów finansowych wyznaczonych na 2001r. Kierownictwo postrzega rok 2001 jako okres konsolidacji i restrukturyzacji, jak również zwiększa procent wypłat w celu wynagrodzenia akcjonariuszy długoterminowych.

Pełne, roczne wyniki zostaną opublikowane 8 marca 2001r.

Jan Runau,
adidas-Salomon AG/Head of Corporate PR and Global PR


PROFIT system

POPULARNE NA FORUM

Rodzinny biznes: kłopoty na bank?

You have done such a great work with complete dedication in this site steamwalletgenerator

11 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Biznes po stronie dobra

Free NCERT Solutions for the class 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 for the subjects Maths, Science, Hindi, Physics, Chemistry, Biology, English, Social Science (History, Geography,...

20 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Biznes po stronie dobra

forum is very good.

20 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Within the same manner that inbreeding among human populations can boom the frequency of commonly rare genes that cause sicknesses, the selective breeding that created the...

86 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

A Best Essay Services study which dog breeders to avoid. ... The term "Outdoor breeder" is every now and then used to explain dog breeders with little experience or...

86 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Planuję założyć własną działalność - od czego zacząć?

Hej, od czego zacząć? Zakładając, że przoedmiot działalności masz ustalony, ja skupiłabym się na formie platności. W dzisiejszych czasach, ludzie chcą płacić...

102 wypowiedzi
ostatnia 17.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Assignment help service in usa for the student seeking help. We are provide the assignment help, writing service with the professional academic writer in minimal price.

86 wypowiedzi
ostatnia 17.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

assignment help

86 wypowiedzi
ostatnia 17.07.2018