24.01.2003

Sto sklepów Rabatu

W pierwszej połowie 2003 roku Polska Sieć Handlowa Rabat z Katowic zamierza mieć 100 sklepów.

- Pierwsza połowa 2003 roku będzie dla centrali sieci pracowitym okresem - powiedziała Supermarketowi Polska Bożena Lesiewicz, prezes Polskiej Sieci Handlowej Rabat z Katowic.

- Nie tylko nastąpi realizacja planów co do pozyskania setnej placówki, ale również zostanie otwarty proces wdrażania optymalizacji asortymentowej oraz komputeryzacji sieci - poinformowała.

Dodała, że od stycznia w sklepach sieci handlowej Rabat Katowice rozpocznie sie wdrażanie w placówkach handlowych dodatkowych usług dla ludności, związanych z możliwością opłacania rachunków dostawców mediów w kasie sklepu. W grudniu została podpisana umowa na obsługę usług dodanych oraz trwają szkolenia uczestników sieci w tym zakresie.

- Bardzo ważna jest dla nas jednolita wizualizacja sklepów, dlatego też dążymy do wprowadzania, zastrzeżonych w Urzędzie Patentowym, standardów Rabatu we wszystkich placówkach zrzeszonych w sieci - podała Lesiewicz.

Więcej: Supermarket Polska, styczeń 2003 rok, str.6

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0