29.01.2003

Panda w katalogu firm

W katalogu firm franchisingowych prezentujemy ofertę ekologicznych pralni chemicznych Panda.

System Panda prowadzi firma Vector S.A., która powstała w 1998 roku. Jej udziałowcy posiadający pralnie rzemieślnicze zdecydowali się wówczas połączyć swoje siły.

Obecnie w sieci Panda jest ponad 30 pralni zlokalizowanych w dużych centrach handlowych na terenie całego kraju. Według informacji uzyskanych od Vectora, najważniejszymi cechami programu franczyzowego sieci ekologicznych pralni chemicznych Panda są:

 • prawnie chroniona nazwa i znak towarowy Panda;
 • jednolity, znormalizowany wizerunek przedsiębiorstwa i punktów chemicznego czyszczenia odzieży Panda, poprzez stosowanie charakterystycznych podstawowych elementów oznakowania;
 • standardowa, jednolita architektura, ukształtowania formy, kolorystyka i wyposażenie punktów ekologicznych pralni chemicznych Panda;
 • jednolita reklama i sposób promocji świadczonych usług, jak również zasadniczo jednolite stosowanie środków reklamowych;
 • know-how dotyczące technologii, wyposażenia, sposobu zarządzania i prowadzenia punktów usługowych w sektorze usług pralniczych, a zwłaszcza doradztwo w zakresie wyboru odpowiednich maszyn, urządzeń i ich zainstalowania.
 • pośrednictwo i doradztwo w zakresie finansowania inwestycji przez kredyt bankowy lub leasing;
 • wykonanie i zatwierdzenie wszystkich potrzebnych projektów technologicznych, architektonicznych, wentylacji, instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej pralni zgodnych z obowiązującymi przepisami BHP, Sanepid i P. Poż. oraz pomoc przy niezbędnych odbiorach lokalu przez w/w instytucje;
 • know-how dotyczące znormalizowanego pakietu usług dotyczące oferty, cen oferowanych usług, sposobów promocji, systemu rabatów, systemu znakowania, przyjmowania i wydawania, transportu wewnętrznego i pakowania odzieży;
 • kompleksowe zaopatrzenie pralni w niezbędne materiały i surowce oraz doświadczenie w dziedzinie norm ich zużycia, ich zakupów, dostaw, transportu i magazynowania oraz utylizacji odpadów;
 • serwis gwarancyjny – obejmujący okres 1 roku od daty zakupu maszyn - i pogwarancyjny - istnieje możliwość ryczałtowego rozliczania się z serwisem - franczyzobiorca ponosi tylko koszty zakupu uszkodzonych części, wymiana i niezbędne przeglądy są bezpłatne,
 • know-how dotyczące tworzenia i obsługi punktów przyjmowania i wydawania odzieży, w tym także zewnętrznych - agencyjnych ze szczególnym uwzględnieniem systemu znakowania, pakowania i transportowania odzieży;
 • standardowa i jednolita odzież robocza pracowników zatrudnionych w punktach pralniczych;
 • doświadczenie w pozyskiwaniu klientów poprzez zastosowanie reżimu technologicznego i dyscypliny pracy gwarantującej klientowi oczekiwany wysoki poziom i jakość wykonanej usługi oraz wysoki poziom obsługi klienta przy jednoczesnym zachowaniu atrakcyjnej, konkurencyjnej oferty cenowej na oferowane usługi;
 • doświadczenie w rozwiązywaniu sytuacji spornych poprzez wypracowanie systemów załatwiania reklamacji, szacowania ewentualnych szkód i odszkodowań na poziomie i w sposób satysfakcjonujący klientów i jednocześnie możliwie korzystny dla pralni;
 • system ubezpieczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej oraz szkód powstałych w związku z wadliwie wykonaną usługą w renomowanym towarzystwie ubezpieczeniowym (jeśli możliwe);
 • know-how w zakresie standaryzacji świadczonej usługi, zachowania poziomu obsługi klienta, troski o dobry wizerunek punktów pralniczych, gwarantowane stałym nadzorem i doradztwem Vectora nad funkcjonowaniem punktów usługowych, oraz regularnym doszkalaniem pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem wniosków wynikających z przeprowadzanych wizyt kontrolnych pracowników Vectora we wszystkich punktach pralni Panda;
 • systemem doboru, kształcenia i ciągłego doskonalenia umiejętności i wiedzy pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych zmian, modyfikacji technologii i metod świadczonych usług;

 

Info: Vector

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0