04.03.2003

Pierwszy dodatek o franchisingu w Gazecie Prawnej

W weekendowym wydaniu Gazety Prawnej ukazał się dodatek na temat franchisingu.

Informacje zawarte w dodatku poparte są Raportem o franchisingu w Polsce, który został opublikowany i przedstawiony przez PROFIT system na konferencji prasowej 5 listopada 2002 roku. Franchising staje się modny w Polsce. Od 2001 roku stale zwiększa się liczba krajowych systemów franchisingowych w sektorze dystrybucji i usług. Coraz więcej podmiotów przystępuje też do istniejących sieci – zarówno polskich, jak i zagranicznych.

W dodatku zawarta jest również definicja franchisingu, słowniczek oraz wywiady z przedstawicielami trzech sieci franchisingowych w Polsce.

Jedna z sieci to EF English First. Zbigniew Maciej Poniatowicz w rozmowie z Małgorzatą Pyk zauważa, że: - Opracowane przez EF kompletne know-how, certyfikownae ISO 9002, specjalizacja w nauczaniu angielskiego, komplementarna oferta edukacji językowej za granicą oraz w internecie, ale przede wszystkim osobiste zaangażowanie franchisobiorców i chęć osiągnięcia sukcesu decydują o skuteczności stworzonego przez nas systemu franchisingowego.

Poniatowicz uważa również, że jest to dobra inwestycja w przyszłość, ponieważ:

- Coraz więcej przedsiębiorstw w samym fakcie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej widzi dla siebie szansę, co z pewnością pomoże w propagowaniu naszego biznesu. Znajomość języków obcych spełni rolę bardzo ważnego łącznika w procesie integracji. Dlatego nie muszę specjalnie przekonywać, że będziemy się rozwijać. Panuje również przekonanie, że jest to szczególny rodzaj usługi, postrzeganej jako działalność pożyteczna społecznie, przynosząca znacznie więcej satysfakcji.

Natomiast Zbigniew Kuś – szef Działu Komunikacji i Informacji Muszkieterów w rozmowie z Anitą Skibą zauważa, że:

-Grupa Muszkieterów czyli zrzeszenie niezależnych kupców kierujących marketami Intermarche i Bricomarche, rzeczywiście wymyka się tradycyjnemu franchisingowi. Muszkieterom obcy jest podział na franczyzodawcę i zależnych od niego franczyzobiorców. Muszkieter nie jest bowiem tylko biorcą licencji. Przystępując do grupy, staje się jej ważnym ogniwem, członkiem, któremu powierza się kierowanie pewnym wycinkiem wspólnej działalności i polityki. W praktyce polega to na tym, że przez dwa dni w tygodniu Muszkieterowie przyjeżdżają do centrali logistycznej i zaopatrzeniowej, by tu zarządzać i nadzorować powierzoną im komórkę, np. informatykę, komunikację czy zakupy. Przedsiębiorca otwierający sklep pod naszym szyldem zostaje więc włączony w struktury centralne, ale jednocześnie zachowuje niezależność w prowadzeniu swego przedsiębiorstwa i ma pełne prawo do podejmowania takich decyzji, jakie są najlepsze dla jego punktu sprzedaży.

Natomiast Krzysztof Petrykowski, dyrektor rozwoju sieci TelePizza w odpowiedzi na pytanie dziennikarki Gazety Prawnej, Anity Skiby, dotyczące przyczyn przejścia na franchising, powiedział:

- TelePizza do roku 1998 była obecna tylko w Warszawie. Od tego roku rozpoczęliśmy jednak realizację 3 – letniego planu ekspansji. Zaczął się dynamiczny rozwój sieci lokali w całej Polsce. Następnym krokiem – podjętym w 2001 roku – był rozwój sieci przez sprzedaż licencji inwestorom zewnętrznym. Franchising to sprawdzona już, przez naszą firmę w innych krajach , forma prowadzenia przedsiębiorstwa przynosząca korzyści zarówno franchisodawcy, jak i franchisobiorcy. Dzięki biorcom zewnętrznym możemy wprowadzać nowe marki i inwestować własne środki na małych rynkach lokalnych. Odkryliśmy, ze miejscowi inwestorzy są bardziej operaywni niż osoby przyjezdne. Także koszty prowadzenia małej lokalnej firmy są niższe. W przyszłości TelePizza chciałaby, aby liczba lokali własnych była taka sama jak franchisingowych. Będą zatem powstawać oba rodzaje, ale część lokali własnych zamienimy na franchisingowe. Na koniec 2003 roku liczba wszystkich lokali będzie wynosić około 90, z czego 30 procent będą stanowić lokale franchisingowe.

Więcej: Małgorzata Pyk, Anita Skiba, Julita Wróbel, Gazeta Prawna, Gazeta Gospodarcza, 28 lutego – 2 marca 2003 rok, str. 5

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0