06.03.2003

Grupa Muszkieterów - nowe perspektywy

Grupa Muszkieterów to zrzeszenie niezależnych kupców kierujących marketami pod 10 szyldami handlowymi, związanymi z różnymi branżami.

Powstała we Francji przed 30 laty skupia dziś 2 800 przedsiębiorców w 9 krajach Europy, którzy zarządzają 7 680 punktami sprzedaży ( łącznie ze SPAR Niemcy).

Muszkieterowie na arenie międzynarodowej

10 września z funkcji Prezesa Spółki Cywilnej Grupa Muszkieterów Intermarche i Bricomarche ( SCM ) ustąpił Pierre Gourgeon, który pełnił tę funkcję od początku istnienia Grupy. Drugim wydarzeniem roku 2002 był alians Muszkieterów z liderem dystrybucji hiszpańskiej Grupą Eroski (1 800 punktów sprzedaży). Celem aliansu jest zwiększenie siły zakupowej obydwu organizacji, a także szeroka współpraca Muszkieterów w zakresie własnych marek, gam towarowych i zarządzania. Zgodnie z zawartym kontraktem zakupy dla ponad 100 Intermarche znajdujących się w Hiszpanii znajdą się w gestii Grupy Eroski. Natomiast Muszkieterowie będą reprezentować Eroski w negocjacjach z koncernami międzynarodowymi. Porozumienie ma charakter otwarty dla innych grup handlowych.

W 2002 roku Muszkieterowie weszli na rynek francuski z nowym szyldem Espace Temps oferującym artykuły z dziedziny kultury i rozrywki. Markety te charakteryzują się niedużą powierzchnią sprzedaży (ok. 700 m2) i są lokalizowane w małych miejscowościach. W tym też roku Muszkieterowie rozpoczęli ekspansję na terytorium Rumunii, gdzie w kwietniu w miejscowości Polestii otworzyli sklep pod szyldem Interex.

Muszkieterowie w Polsce

Rok 2002 Muszkieterowie w Polsce rozpoczęli od wzbogacenia swojej oferty poprzez wprowadzenie koncepcji stacji benzynowych usytuowanych przy marketach Intermarche. Pierwszą taką stację benzynową Muszkieterowie otworzyli przy Intermarche w Zielonej Górze. W maju Grupa wdrożyła nowy projekt - wewnętrzne Radio Muszkieterów. Konsumenckie Radio Muszkieterów, każdego dnia przekazuje klientom marketów Intermarche i Bricomarche przede wszystkim informacje o produktach, ale także porady, muzykę i fakty.

Kolejną innowacją, wprowadzoną we wrześniu, było uruchomienie nowoczesnej dojrzewalni bananów, która jest całkowicie sterowana komputerowo. W październiku natomiast Muszkieterowie przyjmowali już pierwsze dostawy w swojej drugiej bazie w Sadach koło Poznania. W magazynie tym, którego powierzchnia wynosi 10 000 m2, znalazły się artykuły przemysłowe, które do tej pory były przyjmowane przez bazę poznańską.

W 2002 roku Muszkieterowie osiągnęli liczbę 90 punktów sprzedaży. Muszkieterowie weszli do województw: warmińsko - mazurskiego i podkarpackiego. Łączny obrót tych 91 punktów sprzedaży wyniósł 1 200 mln zł (1 088 mln zł Intermarche i 112 mln zł Bricomarche).

Muszkieterowie współpracują z drobnymi producentami z sektora rolno – spożywczego w ramach specjalnych umów partnerskich. Obecnie współpracują z 80 krajowymi wytwórcami, którzy produkują około 750 artykułów pod markami Muszkieterów.

Reorganizacja struktury i plany Muszkieterów w 2003 roku

Na początku tego roku centrala Muszkieterów została poddana reorganizacji, która w swym głównym założeniu sprowadza się do powstania dwóch Dyrekcji Handlowych dla Intermarche i Bricomarche. Nowe Dyrekcje powstały z tzw. Dyrekcji Szyldów i centrali zakupowych Agenor i MGI w celu połączenia kompetencji tych działów. Najważniejszym powodem reorganizacji jest konieczność jeszcze lepszego ukierunkowania struktury centralnej na potrzeby konsumentów. Nowe komórki pozwolą również na skrócenie drogi pomiędzy konceptem, a jego zastosowaniem w punktach sprzedaży. Dyrekcje Handlowe będą też od tej pory jedynym centrum decyzji dotyczących współpracy z dostawcami. Według założeń w 2003 roku Muszkieterowie otworzą 50 punktów sprzedaży.

Prospołeczne działania Muszkieterów

W 2002 roku powołali do życia Fundację Muszkieterów. Fundacja była w minionym roku organizatorem dużej akcji charytatywnej pt. Konwój Muszkieterów, w ramach której polscy kupcy przekazali 400 palet z żywnością do 80 placówek w całej Polsce, wśród których były Domy Dziecka, Ośrodki Pomocy Społecznej, a także punkty Caritasu i parafie. Łączna wartość ubiegłorocznej pomocy to 600 tys. zł. Konwój Muszkieterów był partnerem akcji TVP2 „I Ty możesz zostać Św. Mikołajem”.

Muszkieterowie organizują też w swoich sklepach liczne akcje produktowe, z których pewien procent od dochodu przeznaczany jest na pomoc potrzebującym. Za pieniądze zebrane ze sprzedaży produktów mlecznych występujących pod marką Paturages, Muszkieterowie przekazali cztery tiry wypełnione żywnością dla 3 Domów Dziecka. Wielu Muszkieterów świadczy też pomoc indywidualnie na szczeblu lokalnym.

W roku 2003 Muszkieterowie postanowili również zaangażować się w sport i będą wspierać największy polski wyścig kolarski Tour de Pologne. Tym samym uzyskali miano Oficjalnego Sponsora 60 Tour de Pologne.

Info: Grupa Muszkieterów

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0

Małgorzata Samborska

dziennikarz
Napisz do autora