19.03.2003

4Media i Vistula usunięte z WIRR

Akcje spółek 4Media i Vistula zostaną wykreślone z listy uczestników indeksu WIRR po sesji 14 marca.

-Obie spółki zostaną usunięte z portfela indeksu rynku równoległego, ponieważ nie wykonywały należycie obowiązków informacyjnych - wyjaśnił Ryszard Czerniawski, wiceprezes GPW.

Na początku marca zarząd giełdy poinformował, że zwróci się do rady giełdy o wykluczenie akcji 4Media z obrotu giełdowego z dniem 31 marca 2003 roku w związku z brakiem kontaktu ze spółką oraz odpowiedzi na kierowane do niej pisma w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji na temat jej aktualnej sytuacji. Wniosek zarządu ma być rozpatrywany przez radę giełdy 19 marca. W Vistuli natomiast od pewnego czasu funkcjonują dwa zarządy, które nawzajem zarzucają sobie nielegalność. W końcu stycznia WZA wybrało nowy zarząd, reprezentujący polskich udziałowców odzieżowej spółki skupionych wokół grupy PZU.

Więcej: Puls Biznesu, 17 marca 2003 rok, str. 9

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0