14.04.2003

Grupa ARGO - rzeczywistość a nie fikcja!!!

Prezentujemy pełną odpowiedź Grupy ARGO na nasze zarzuty. Odpowiedź ukazała się 4 kwietnia 2003 na stronie WWW zatytułowanej Franchising Polski.

Powstanie Grupy ARGO i aktywowanie jednej z jej struktur medialnych, jaką jest portal www.franchiseportal.pl. wywołało, oprócz zainteresowania przedstawianą ofertą, również agresywną reakcję jednej z firm konkurencyjnych, zarzucającej nam fikcyjność działań. Intencją powołania Grupy ARGO było stworzenie niezależnej struktury skupiającej, na zasadach współpracy, firmy współdziałające w celu propagowania i rozwoju idei franchisingu oraz wszechstronnej, profesjonalnej obsługi doradczej i medialnej, obecnych na rynku przedsiębiorców, których prowadzona działalność związana jest z franchisingiem. Otwarta struktura grupy zapewnia możliwość współpracy, podmiotom gospodarczym o zróżnicowanej strukturze organizacyjno – prawnej, a więc zarówno spółkom prawa handlowego, jak i osobom prowadzącym działalność gospodarczą, stowarzyszeniom i osobom fizycznym.

Każdy z członków grupy, będąc uznanym profesjonalistą w swojej branży, prowadzi niezależną, zarejestrowaną działalność gospodarczą, co zapewnia wysoki poziom wyspecjalizowanych usług, świadczonych potencjalnym klientom. Taka forma współpracy gwarantuje również możliwość działania, bez ograniczeń terytorialnych. Grupa działa na podstawie umowy o współpracy zawieranej pomiędzy jej członkami, będącymi podmiotami gospodarczymi, zarejestrowanymi zgodnie z obowiązującymi przepisami. Umowa taka nie wymaga rejestracji. Podmiotowość gospodarczą posiadają wszystkie firmy świadczące bezpośrednie usługi dla Klientów. Tak więc zarzut nielelgalnego działania wypływa z nie zrozumienia zasady struktury grupy.

Biuro administracji i koordynacji działań Grupy ARGO znajduje się w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 39b i jest prowadzone przez firmę “Margraf”. Nr ewidencji P/030365/00, będącą również organizatorem działań medialnych, którym patronuje Grupa ARGO.

Pani Żaneta Olszewska jest jednym z członków założycieli Grupy ARGO. Wzorce merytoryczne działalności grupy zaczerpnięto ze struktur luksemburskiej spółki FIIFALUX. Spółka FIFALUX S.a r.l. ,została zarejestrowana dnia 04.07.97 r. przez Sąd Okręgowy w Luksemburgu pod numerem Rejestru Handlowego dział B 59704 z siedzibą w Luksemburgu L-1611 , której pani Olszewska była współpracownikiem, będąc jednocześnie kierownikiem projektu "Polska" w niemieckiej firmie JOY Company Gmbh. Produktion & Logistik i JOY Company Holding A.G. w Berlinie. Podobnie jak w firmie ASHLEIGH MANAGMENT LIMITED, zarejestrowanej jako Międzynarodowa Spółka Handlowa we Wspólnocie Wysp Bahama, Nr. 74,813 B dnia 14. 04.1998 roku.

Program reklamy przygotowany w celu promocji działalności Grupy, a w szczególności portalu Franchising i Licencing Polski i infolinii Franchisingowej, uwzględnia patronat medialny Businessman Magazine, jak również cykliczną reklamę w tym piśmie. Rozmowy zmierzające do sfinalizowania tego projektu prowadzone są z panią A.N. [w oryginale jest podane imię i nazwisko - red.] z działu PR i komunikacji strategicznej Business Press Sp.z o.o.

Inne działania reklamowe zostały wstrzymane ze względu na chęć wzięcia w nich udziału, wyrażoną przez inne firmy będące klientami Grupy ARGO.

Zbieżność nazwy "Grupa Argo" z nazwą innej spółki o nazwie "Argo" bez podania pełnego jej brzmienia, nie jest jednoznaczna z powoływaniem się na taką firmę.

Słowo "Argo" to nazwa własna starogreckiego okrętu Argonautów w mitologii antycznej i jako taka nie podlega zastrzeżeniu.

Podobnie jak pierwotna nazwa infolinii "Franchising Info" była nazwą wykorzystująca przedrostek "info" od słowa infolinia, a nie nazwę firmy.

Osądzenie podstawności uruchomienia infolinii "Franchising Info", w formie ostatecznej nazwanej "Franchising Polski", pozostawiamy klientom korzystającym z naszych usług.

Profesjonalizm i wiarygodność Grupy ARGO zweryfikuje i potwierdzi nasza dalsza działalność.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Źródło: Franchising Polski, 4 kwietnia 2003