14.04.2003

ARGO - w spirali kłamstw

Businessman Magazine potwierdza nasze informacje. ARGO nie miała patronatu pisma, mimo to powoływała się na Businessmana chcąc skorzystać z cudzej wiarygodności. Czarna Lista na naszym portalu odnosi edukacyjny sukces. ARGO wycofuje się z kłamstw, choć przychodzi im to raczej z trudnością.

Dwa tygodnie temu wpisaliśmy na Czarna Listę franchisingu Grupę ARGO. Zrobiliśmy to z kilku zasadniczych powodów. ARGO oszukuje w ofercie swoich potencjalnych klientów, czyli sieci franczyzowe: proponuje im usługi niewiele wiedząc o franchisingu. Wiedza p. Żanety Olszewskiej, która przedstawia się jako twórczyni Grupy ARGO nie kwalifikuje się, naszym zdaniem, do zaliczenia podstawowego kursu z tego tematu. Według pani Olszewskiej franchising ...mówiąc najprościej to ściśle określony sposób zbywania czegoś co zbywca ma do zaoferowania.

Businessman demaskuje ARGO

ARGO powoływał się na bliską finalizację umowy o patronacie medialnym z Businessman Magazine. Redakcja magazynu poinformowała nas, że nie prowadzi ani nie prowadziła żadnych interesów z p. Żanetą Olszewską i nie było mowy o bliskiej finalizacji umowy. Dopiero po ujawnieniu oszustwa przez nasz portal p. Olszewska zaczęła bombardować telefonami dział PR w Businessmanie, aby odbyć spotkanie i uprawdopodobnić swoje kłamstwa. Jednak nic nie ustalono i z pewnością nie dojdzie do żadnej transakcji – poinformowała nas redakcja pisma. Po interwencji Działu PR p. Olszewska zrezygnowała wreszcie z kłamstwa w swojej ofercie, co uznajemy za edukacyjny sukces Czarnej Listy. Prawdy trzeba się uczyć.

Bankructwo Fifalux?

W swoich tłumaczeniach na temat Grupy ARGO p. Olszewska wciąż niestety podtrzymuje inne kłamstwa: Powołuje się na wsparcie merytoryczne Grupy Kapitałowej Fifalux z Luksemburga. Sprawdziliśmy raz jeszcze. W książce telefonicznej firm Luksemburga taka firma nie istnieje. Jak na dużą Grupę Kapitałową to nieprawdopodobne nie mieć telefonu. Czyżby grupie skończył się jej kapitał i zbankrutowała? Zadaliśmy pani Olszewskiej pytanie, kiedy nastąpiło wyrejestrowanie spółki Fifalux z rejestru: odmówiła odpowiedzi.

ARGO to taki chwyt

W swoich wyjaśnieniach ARGO de facto przyznaje, że Grupa nie istnieje jako samodzielny podmiot. Jak inaczej można zinterpretować własny opis ARGO, że jest to "otwarta, niezależna struktura działająca na podstawie umowy o współpracy zawieranej między jej członkami ..." Grupa ARGO jest więc tylko chwytem marketingowym. Nie wiadomo jednak, kto wchodzi w skład Grupy i czy w ogóle ktoś do niej należy. Pani Olszewska odmawia odpowiedzi na pytanie o listę członków.

Profesjonalizm i wiarygodność Grupy ARGO zweryfikuje i potwierdzi nasza dalsza działalność – pisze Żaneta Olszewska. Życzymy jej, aby się tak stało. Mamy nadzieję, że w wyniku naszej krytyki, Żaneta Olszewska zaprzestanie podawać informacje fikcyjne i kłamliwe, a my będziemy mogli skreślić Grupę ARGO z Czarnej Listy.

Celem naszej publikacji było zapewnienie bezpieczeństwa i wiarygodności usług na rynku franchisingowym. Dlatego poniżej zamieszczamy pełną treść dokumentów dotyczących sprawy ARGO. Wraz ze zdemaskowaniem kolejnych kłamstw, Żaneta Olszewska wielokrotnie je korygowała.

Arkadiusz Słodkowski, Michał Wiśniewski