14.04.2003

Co to jest franchising – w/g Grupy ARGO?

Ku przestrodze studentom publikujemy definicję franchisingu w/g Grupy ARGO. Radzimy unikać podobnych materiałów wątpliwej jakości merytorycznej.

Co to jest Franchising?

Mówiąc najprościej jest to ściśle określony sposób zbywania czegoś co zbywca ma do zaoferowania. Może to być towar, usługa lub wartość niematerialna - nazwijmy to dla ułatwienia produktem.

Franchising różni od zwykłej sprzedaży min. fakt, ze zbywca pozostaje właścicielem przedmiotu transakcji, a zbywa prawa (upoważnia) do powielenia jego sposobu na obrót produktem na rynku. Ten precyzyjnie zdefiniowany sposób obrotu produktem, ubrany w formę organizacyjno - prawną, określamy mianem formuły działalności firmy.

To kompletna koncepcja prowadzenia działalności gospodarczej.

Jeżeli ta formuła rozpowszechniana zostaje poprzez sprzedaż osobom drugim, to mamy do czynienia z franchisingiem formuły firmy, czyli z odpłatnym upoważnieniem do wykorzystania przez nabywcę pakietu franchisingowego zgodnie z formułą firmy. Franchising to słowo zapożyczone ze słownictwa angielskiego (ang.- franchising) pochodzące od słowa "franchise" - tłumaczonego jako "upoważnienie" i tam będącego wyrazem wieloznacznym. W naszym rodzimym języku podobna wieloznaczność nie jest praktykowana, a wyraz franchising spopularyzował się w mowie Polaków w bardziej lub mniej okaleczonej formie, potocznie nazywanej spolszczeniem i do chwili obecnej nie posiada polskiego odpowiednika.

Ponieważ zbywca pozostaje właścicielem pakietu franchisingowego, przyjęło się określenie go mianem franchisingodawcy, nabywcę- franchisingobiorcy.

(...)

Żródło: Franchising Polski, 4 kwietnia 2002