Jak przystąpić do Polskiej Organizacji Franczyzodawców

Wtorek
12.01.2016
Polska Organizacja Franczyzodawców skupia franczyzodawców, którzy zobowiązali się przestrzegać Europejskiego Kodeksu Etyki Udzielania Franczyzy.
 

Członkowie POF uczestniczą w szkoleniach i spotkaniach organizacji, a firmy o dłuższym stażu udzielania franczyzy mogą uzyskać Certyfikat Wiarygodności POF.

Członkiem Polskiej Organizacji Franczyzodawców może być osoba fizyczna lub prawna będąca pracodawcą, której istotnym przedmiotem działalności gospodarczej jest udzielanie franczyzy, posiadająca minimum dwóch franczyzobiorców. Członek POF musi spełniać oraz przestrzegać wymogów Europejskiego Kodeksu Etyki Udzielania Franczyzy.

Korzyści z przystąpienia

 1. Certyfikaty wiarygodności
  Dzięki przynależności do POF łatwiej i taniej znaleźć wiarygodnego franczyzobiorcę. Do firm-członków zgłasza się więcej kandydatów - przekonuje ich renoma Certyfikatu Wiarygodności nadawanego przez POF franczyzodawcom po zweryfikowaniu zgodności ich umowy franczyzowej z Europejskim Kodeksem Etyki Udzielania Franczyzy.
 2. Grupa samoszkoląca
  POF organizuje dla menedżerów pracujących w firmach franczyzowych będących członkami POF warsztaty na temat sytuacji na rynku franczyzy, konstrukcji umowy franczyzowej i podręcznika operacyjnego. Dla członków organizowane są również szkolenia z tematyki ogólnobiznesowej (np. z wizerunku profesjonalisty, kontaktów z mediami) oraz dotyczące optymalizacji systemów franczyzowych (np. sposobów pozyskiwania franczyzobiorców).
 3. Animator rynku
  Zarząd i członkowie POF wypowiadają się często w mediach promując rynek franczyzy i marki franczyzowe, które reprezentują.
 4. Mediator
  Na prośbę franczyzodawcy POF może się podjąć mediacji między nim a franczyzobiorcą.
 5. Giełda informacji
  Na spotkaniach POF członkowie organizacji dzielą się doświadczeniami w zarządzaniu systemem franczyzowym oraz wiedzą o ciekawych lokalizacjach i nieciekawych franczyzobiorcach.

Certyfikat dla najlepszych

Członkowie POF mogą otrzymać certyfikat, jeśli nieprzerwanie od dwóch lat na terenie Rzeczypospolitej Polskiej działa przynajmniej dwóch ich franczyzobiorców. Certyfikat jest znakiem jakości systemu i może służyć do jego promocji, szczególnie w przypadku poszukiwania nowych franczyzobiorców. Certyfikaty przyznaje Zarząd POF na podstawie informacji dostarczonych przez członka POF (m.in. umowa franczyzowa) oraz informacji z rynku (m.in. wizerunek systemu w mediach, relacje z franczyzobiorcami).

Przystąpienie do Polskiej Organizacji Franczyzodawców

Do organizacji mogą przystąpić wszystkie firmy spełniające wymogi statutowe, czyli udzielające franczyzy i deklarujące przestrzeganie Europejskiego Kodeksu Etyki Udzielania Franczyzy. Aby przystąpić do POF, należy przesłać na adres organizacji (pocztą lub faksem) wypełnioną i podpisaną Deklarację przystąpienia do POF oraz Deklarację spełniania wymogów Statutu POF oraz wymogów Europejskiego Kodeksu Etyki Udzielania Franczyzy. O przyjęciu do POF decyduje Zarząd Organizacji.

Deklaracja Członkowska dostępna także na stronie: franczyza.org.pl/czlonkowie

Władze Polskiej Organizacji Franczyzodawców

Władzami Polskiej Organizacji Franczyzodawców są Walne Zgromadzenie Członków, Zarząd i Komisja Rewizyjna.

Walne Zgromadzenie Członków

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Organizacji. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd i odbywa się corocznie. W posiedzeniu biorą udział wszyscy Członkowie Organizacji.

Zarząd Polskiej Organizacji Franczyzodawców

Zarząd kieruje całokształtem działalności Organizacji, w tym przyjmowaniem nowych Członków, kontrolą przestrzegania Europejskiego Kodeksu Etyki Udzielania Franczyzy i wydawaniem certyfikatów. Aktualnie w skład Zarządu POF wchodzą następujące osoby:

 • Monika Dąbrowska (McDonald's Polska) - prezes zarządu
 • Janusz Bartkowiak (ITM Polska) - członek zarządu
 • Waldemar Jezierski (Eurocash Franczyza) - członek zarządu
 • Marek Lipka (Carrefour) - członek zarządu
 • Małgorzata Morek (Orbis) - członek zarządu
 • Damian Ozga (My Travel) - członek zarządu
 • Arkadiusz Słodkowski (PROFIT system) - członek zarządu

Komisja Rewizyjna

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy kontrola działalności organizacji i jej gospodarki finansowej. Aktualnie w skład Komisji Rewizyjnej POF wchodzą następujące osoby:

 • Paweł Korobacz (YES Biżuteria)
 • Sylwester Mroczek (Carrefour)

Bliższe informacje są dostepne pod numerem telefonu 22 560 80 35 i mailem pof@franczyza.org.pl.


Polska Organizacja Franczyzodawców

POPULARNE NA FORUM

Społeczność Franchising.pl

The IHOP conducts the survey to know about customers satisfaction and experience. For that, they ask the customers in the form of a survey. talktoihop | www.talktoihop.com

3 wypowiedzi
ostatnia 23.10.2018
Biznes po stronie dobra

We know the process of troubleshooting SBCGlobal mail on Samsung Galaxy S9 and S9+, so if you are using one of these phones, then you need to get in touch with our tech support...

54 wypowiedzi
ostatnia 23.10.2018
Biznes po stronie dobra

We know the process of troubleshooting SBCGlobal mail on Samsung Galaxy S9 and S9+, so if you are using one of these phones, then you need to get in touch with our tech support...

54 wypowiedzi
ostatnia 23.10.2018
Monitoring domu

Jak samemu wykonać profesjonalny montaż kamer łódź ? Nie jest to proste zadanie i lepiej wcześniej skonsultować z jakimś informatykiem jakiego typu są kamery i jak...

1 wypowiedzi
ostatnia 22.10.2018
Planuję założyć własną działalność - od czego zacząć?

a agencja detektywistyczna? co myślicie o takim biznesie?

113 wypowiedzi
ostatnia 22.10.2018
Czy uwolnienie zawodów da nowe miejsca pracy?

moim zdaniem

1 wypowiedzi
ostatnia 22.10.2018
Krzysztof Rutkowski: Detektyw na tropie zysków

Rutkowski powinien brać przykład z dobrej agencji detektywistycznej - tyle w temacie

1 wypowiedzi
ostatnia 22.10.2018
Prywatny detektyw

ja zdecydowanie bardziej polecam detektyw gdańsk - działa o wiele bardziej dyskretnie

2 wypowiedzi
ostatnia 22.10.2018