Działania Polskiej Organizacji Franczyzodawców

Środa
16.04.2003
Działania POF – rok po roku.
 

2006 rok - Spotkania branży

W 2006 roku odbyły się pierwsze warsztaty dla franczyzodawców. Zgromadziły rekordową liczbę gości - 140 przedstawicieli z 90 sieci franczyzowych i agencyjnych. Uczestnicy podkreślali konieczność organizowania tego typu spotkań. Podczas warsztatów franczyzodawcy mieli okazję wymienić doświadczenia związane z rozwojem sieci oraz zdobyć wiedzę o tym, jak stworzyć dobry system franczyzowy i jak sprawnie zarządzać siecią.

W 2006 roku franczyzodawcy mogli się spotkać jeszcze raz - na IV Ogólnopolskim Salonie Franchisingu, który już tradycyjnie POF objęła patronatem. Salon odbył się w PKiN w Warszawie w dniach 12-14 października.

Trzecie spotkanie - tym razem tylko członków Organizacji - miało miejsce 27 października 2006. W tym dniu odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków POF, na którym uchwalono zmiany w statucie POF, umożliwiające członkostwo w organizacji sieciom agencyjnym. Podczas Zebrania wybrano nowy Zarząd. Prezesem został Sławomir Miłow, dyrektor generalny Jean Louis David Polska, członkami Zarządu: Jacek Cabaj, Telepizza i Marzena Wieczorek-Starczewska, A.Blikle.

czytaj więcej: franczyza.org.pl

2004 i 2005 rok - patronat nad Ogólnopolskim Salonem Franchisingu

W latach 2004 i 2005 Polska Organizacja Franczyzodawców objęła ponownie patronat nad II i III Ogólnopolskim Salonem Franchisingu.

2003 rok - Ogólnopolski Salon Franchisingu

24-26 czerwca w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbył się Salon Franchisingu, jako impreza towarzysząca IV Targom MSP.

Wstęp dla zwiedzających był darmowy. Podczas Salonu odbyły się warsztaty poświęcone rozwojowi franczyzy w Polsce. Głównym organizatorem Salonu była Polska Organizacja Franczyzodawców. Patronat medialny nad imprezą objął portal Franchising.pl i miesięcznik Franchising Info.

Szczegółowe informacji na temat następnego Salonu Franchisingu znajdziecie Państwo na stronie franczyza.pl.

2002 rok - Legalne licencje

Sejm przyjął projekt nowelizacji prawa własności przemysłowej usuwający krytykowane zapisy ograniczające rozwój franchisingu we Polsce.

W rubryce gorący temat zajmowaliśmy się sprawą poprzedniej nowelizacji prawa własności przemysłowej, która weszła w życie w sierpniu 2001 roku. Artykuł 163 ustęp 2 wspomnianej ustawy stanowił, że udzielenie sublicencji na używanie znaku towarowego jest niedopuszczalne. Spowodowało to zatrzymanie rozwoju franczyzy w Polsce. Sieci zagraniczne chcące zainwestować w Polsce zostały pozbawione prawa do odsprzedaży licencji pojedynczym biorcom. POF przedstawił ustawodawcy zagrożenia dla rynku MSP wynikające z tej wersji ustawy. Wraz z Konfederacją Pracodawców Prywatnych POF doprowadził do wycofania się ustawodawcy z kontrowersyjnego zapisu o zakazie sprzedaży sublicencji. Omówienie proponowanych przez POF zmian można znaleźć w aktualnościach prawnych (nowelizacja prawa własności przemysłowej).

Przyjęcie przez parlament obecnych regulacji jest największym dotychczasowym sukcesem Polskiej Organizacji Franczyzodawców.

2001 rok - FRANCZYZA zamiast FRANCHISE

Jednym z pierwszych celów POF było uporządkowanie terminologii związanej z pojęciem franczyzy.

Angielski termin franchise i jego pochodne były dotąd różnie tłumaczone na język polski. Na przykład angielskie „franchisee" tłumaczone było jako: franchisobiorca, franszyzobiorca, franchise-biorca, franchisingobiorca, biorca franszyzy, itp. Dodatkowym kłopotem jest angielska pisownia, która czytana fonetycznie po polsku daje zupełnie inne brzmienie niż w angielskim oryginale; odwrotnie niż ze słowem marketing nie nastręczającym podobnych problemów.

W związku z tym z inicjatywy Grzegorza Chmielarskiego, Prezesa Polskiej Organizacji Franczyzobiorców, w 2001 roku zwrócono się do Rady Języka Polskiego z propozycją spolszczenia terminologii związanej z pojęciem franczyzy.

POF zaproponowała uporządkowanie terminologii poprzez:

  • spolszczenie angielskiego pojęcia „franchise" za pomocą polskiego „franczyza" i potraktowanie go jako podstawy słowotwórczej terminów pochodnych,
  • przyjęcie polskiej pisowni przez „cz" - dzięki temu uzyskamy zbieżność fonetyczną z oryginałem angielskim i jednocześnie odróżnienie od pojęcia "franszyza" stosowanego w dziedzinie ubezpieczeń.

Proponowane przez POF terminy były następujące:

  • Franczyza (ang. franchise) - prawa i obowiązki będące przedmiotem umowy pomiędzy franczyzodawcą a franczyzobiorcą.
  • Franczyza (ang. franchising) - udzielenie praw (i przyjęcie obowiązków) poprzez zawarcie umowy franczyzy; jako drugie znaczenie tego słowa.
  • Umowa franczyzy (ang. franchise agreement) - umowa pomiędzy franczyzodawcą a franczyzobiorcą, której przedmiotem jest franczyza będąca sumą określonych praw i obowiązków.
  • Franczyzobiorcą (ang. franchisee) - strona umowy uzyskująca prawa (i przyjmująca obowiązki) składające się na franczyzę; analogicznie jak: kredyt - kredytobiorca.
  • Franczyzodawca (ang. franchisor) - strona umowy udzielająca praw (i nakładająca obowiązki) składających się na franczyzę; analogicznie jak: kredyt - kredytodawca.

Rada Języka Polskiego przychyliła się do propozycji Polskiej Organizacji Franczyzobiorców. Zdaniem Prof.dr.hab. Andrzeja Markowskiego, Przewodniczącego Rady Języka Polskiego, spolszczony termin - franczyza - ma jasną, jednoznaczną pisownię, nie odbiegającą od wymowy. Wyrazy pochodne: franczyzodawca i franczyzobiorca są utworzone zgodnie z polskimi regułami słowotwórczymi. Zestawienie umowa franczyzy jest także poprawne. Pewien kłopot może jedynie sprawiać to, że termin franczyza został obciążony dwoma znaczeniami.

- Mam jednak nadzieję, że w konkretnych tekstach handlowych będzie zawsze wiadomo, o które znaczenie chodzi – napisał Prof. Markowski w liście do Polskiej Organizacji Franczyzodawców.

POPULARNE NA FORUM

Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Dziękuję za informacje! Szukałem i nie mogłem znaleźć. Pomogłeś mi! social security administration indianapolis in

98 wypowiedzi
ostatnia 23.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

It is important to understand that, in many cases, puppy mills aren't unlawful. In maximum states, a breeding kennel can legally hold dozens, even hundreds, of puppies in cages...

98 wypowiedzi
ostatnia 22.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Great work and if you don't waste your time and focus on the good, rather than the bad, then I think there is no way you won't be able to achieve your goal. Great thought. ...

98 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I think understanding reality is the key to staying in present moment and live it fully. I will have you check out these editing and proofreading service as well as list of...

98 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Jak założyć spółkę z o.o.?

W zarejestrowaniu i ruszeniu mojej spółki nie pomogła mi żadna książka, tylko http://www.spolka.org/rejestracja-spolek/ . Na 100% podchodzą do każdego klienta dając...

3 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Własny biznes z małym kapitałem

Sądzę ,że w twoim przypadku spółka będzie odpowiednia. Jeśli nie wiesz jak rozpocząć, to skontaktuj się z http://spolka.org/rejestracja-spolek/. Pomogą tobie...

232 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Biznes po stronie dobra

there is no bad side if your employee but according to me business is full time occupation, you can not postpone your attention to a problem like customer complaint and so on,...

21 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Great post! I am actually getting ready to across this information, is very helpful my friend. Also great blog here with all of the valuable information you have. Keep up the...

98 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018