Czwartek
22.02.2001
Stanowisko firmy REMA 1000
 

Pomimo rezygnacji ze współpracy z częścią licencjobiorców, REMA 1000 kontynuuje rozwój sieci sklepów. Obecnie rozwój firmy opiera się otwieraniu nowych sklepów REMA 1000 w Skwerach Handlowych Viki. Działają już dwa takie centra handlowe - w Łodzi i w Bydgoszczy - a w niedługiej przyszłości planowane jest otwarcie obiektów w Toruniu, Inowrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Jeleniej Górze, Elblągu, Białymstoku, Lesznie i Lublinie.

W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy REMA 1000 zmuszona była do rozwiązania umów franchisingowych z 8 licencjobiorcami. Stało się tak na skutek nieprzestrzegania przez tych partnerów zasad prowadzenia sklepów w sieci REMA 1000 a także zalegania z opłatami licencyjnymi oraz opłatami za dostawy.

Dotychczasowe zasady rozpoczęcia działalności pod szyldem REMA 1000 były proste. Franszyzobiorca przechodził szkolenie ogólno - menedżerskie, staż w sklepie REMA 1000 oraz szkolenie w centrali. Zobowiązany był do założenia firmy, zakupienia kas fiskalnych oraz komputera. W zamian otrzymywał do zarządu majątek o wysokiej wartości: w pełni wyposażony sklep oraz towar w kredycie kupieckim, przeszkolony personel, obsługę księgową i reklamową oraz dalsze szkolenia. Franszyzobiorca zobowiązywał się do uiszczania opłaty licencyjnej i zakupów u centralnego dostawcy towarów. Opłata licencyjna pokrywała m.in. koszty czynszu, działalności marketingowej oraz koszty obsługi księgowej.

Niestety, nie wszyscy przedsiębiorcy potrafili zarządzać sklepem z sukcesem. Kontrole firmy stwierdziły, że niektórzy partnerzy prowadzili działania mogące narazić sieć REMA 1000 na utratę wiarygodności jako firmy oferującej profesjonalną obsługę i towar najwyższej jakości. Tolerowanie takiego stanu rzeczy mogło dodatkowo spowodować straty finansowe, a w efekcie doprowadzić do zamknięcia sklepów będących wygodnym miejscem zakupów dla okolicznych mieszkańców, a także miejscem pracy. Ponadto działania takie mogły zrażać klientów, przyzwyczajonych do wysokich standardów produktów i obsługi oferowanych w sklepach REMA 1000.

Rozwiązanie umów poprzedzały wielomiesięczne negocjacje dotyczące warunków pozostania danego franszyzobiorcy w sieci. Firma wielokrotnie wzywała do przywrócenia standardów sieci, proponowała program naprawczy oraz rozłożenie zaległych opłat na raty. Niestety, ze względu na brak współpracy ze strony licencjobiorców, w niektórych przypadkach zakończyły się one fiaskiem. W związku z nieetyczną postawą kilku partnerów, REMA 1000 zmuszona była do skierowania spraw na drogę sądową. Mimo iż sądy nakazały uregulowanie płatności wobec firmy niektórzy licencjobiorcy nadal zalegają z należnościami.

Rozwiązanie kilku umów licencyjnych nie oznacza jednak ani powstrzymania rozwoju firmy REMA 1000 w Polsce, ani nawet automatycznego zamknięcia prowadzonych dotychczas przez licencjobiorców sklepów. Kierownictwo sieci zrobiło wszystko, aby w obiektach pozostały sklepy spożywcze REMA 1000. Duża część z nich jest aktualnie otwarta jako sklepy własne REMA 1000. Ponadto firma zdecydowała się odstąpić od dzierżawy niektórych lokali. W takich wypadkach REMA 1000 proponowała swoim pracownikom przeniesienie do innych sklepów sieci. Kiedy było to niemożliwe np. w powodu braku firmowego sklepu w regionie, REMA 1000 negocjowała z firmą przejmującą lokalizację zatrudnienie swoich dotychczasowych pracowników.

REMA 1000 pozostaje jedną z najbardziej aktywnych sieci sklepów w Polsce. Obecnie rozwój firmy opiera się otwieraniu nowych sklepów REMA 1000 w Skwerach Handlowych Viki. Centra będą działały w dużych i średnich miastach Polski. Obok sklepu REMA 1000 znajdować się w nich będą inne obiekty pełniące funkcję społeczną: oddziały banków, punkty usługowe, kawiarnie, restauracje szybkiej obsługi itp. W chwili obecnej działają już dwa takie centra handlowe - w Łodzi i w Bydgoszczy - a w niedługiej przyszłości planowane jest otwarcie obiektów w Toruniu, Inowrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Jeleniej Górze, Elblągu, Białymstoku, Lesznie i Lublinie.

Szybki rozwój sieci sprzedaży to także cel REMA 1000 we wszystkich krajach, w których prowadzi działalność. Realizacji tej strategii służyło niedawne ogłoszenie połączenia zarządzającej siecią norweskiej korporacji Reitangruppen AS z inną siecią handlowo usługową Narvesen ASA. W efekcie powstała jedna z największych sieci handlowych w Europie Reitan Narvesen ASA, która 20 lutego po raz pierwszy przedstawiła swoje skonsolidowane wyniki finansowe a w kwietniu br. zadebiutuje na giełdzie w Oslo.

Łączna liczba zarządzanych przez korporację punktów sprzedaży dochodzi do 2200, a liczba pracowników przekroczyła 17 000. Sprzedaż we wszystkich punktach sprzedaży korporacji wynosi około 20 miliardów koron norweskich rocznie (ok. 9.200.000.000 USD)

REMA 1000
Profil mężczyzny
Maciej Golnowski
dziennikarz

POPULARNE NA FORUM

Twarda woda

There are lots of possessions to do with the superiority of hose down. Better toward discuss with the adjoining person by appointment in the flesh click for more: Expert Essay...

20 wypowiedzi
ostatnia 20.07.2018
Twarda woda

Water in various parts which differs in the measure of broke up mineral particles it contains. This decides if it is hard or delicate water. There are points of interest and...

20 wypowiedzi
ostatnia 20.07.2018
Blaski i cienie Eurocashu

Well, this time you come up with great initiative Kamil. K, Thanks for being the shout out for this matter, We are with you at DoDoPackaging.Com

8 wypowiedzi
ostatnia 19.07.2018
Zmiana warty w Eurocashu

Grupa Eurocash jest jedną z największych grup, mam nadzieję, że będziecie dobrze. instagram trading

4 wypowiedzi
ostatnia 19.07.2018
Twarda woda

There are lots of but the purification method depends on the quality of water. Better to consult with the nearest person by visiting physically. assignment help

20 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Zyski z automatu

Kawa to rzeczywiście dobry rynek do franczyzy.

17 wypowiedzi
ostatnia 16.07.2018
Zmiana warty w Eurocashu

if you really want to obtain free robux without human verification, there are some websites which are working like a charm. free robux generator no human verification

5 wypowiedzi
ostatnia 14.07.2018
Franczyza w sklepie Happy Procent i Shake

I have many dreams, I like that. And I will do them gradually. Although throughout the contest she was not one of the prominent candidates, but in all the contest she will do...

8 wypowiedzi
ostatnia 10.07.2018