17.07.2003

Nieuczciwa konkurencja w Sejmie

Poselski projekt nowelizacji ustawy o nieuczciwej konkurencji trafił do nadzwyczajnej podkomisji sejmowej.

Taki jest efekt posiedzenia sejmowej Komisji Gospodarki, na którym odbyło się jego pierwsze czytanie. Nie wyznaczono żadnego terminu zakończenia prac nad nowelizacją. Projekt ma poparcie rządu - poinformowała Supermarket Polska Alina Urban, rzecznik prasowy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Celem tej nowelizacji jest usunięcie największych kontrowersji wprowadzonych przez poprzednią nowelizację, która weszła w życie w listopadzie 2002 r. Są to: zakaz emisji bonów towarowych przez hipermarkety, zakaz sprzedaży przez dyskonty produktów pod marką własną w ilości przekraczającej 20 procent i zakaz sprzedaży towarów bez marży przez sklepy o powierzchni przewyższającej 400 m2. Te przepisy wzbudziły protesty UOKiK, Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych, Komisji Europejskiej i oczywiście handlowców.

Info: Supermarket Polska, Panorama handlu, nr 7, lipiec 2003

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0