22.12.2003

Mendelsohn w Polsce!

4 grudnia w Warszawie odbyła się konferencja „Franchising – szansa na udany biznes”. Patronem merytorycznym była firma doradcza PROFIT system, a gościem specjalnym Martin Mendelsohn.

W konferencji wzięli udział specjaliści od lat rozwijający systemy franchisingowe w Polsce, franczyzobiorcy oraz osoby zainteresowane tematyką działania systemów franchisingowych w naszym kraju i w Unii Europejskiej.

Europejski autorytet


Andrzej Krawczyk, dyrektor działu franchisingu PROFIT system i Martin Mendelsohn [fot. Marcin Kamiński]

Gościem specjalnym był dr Martin Mendelsohn, największy europejski autorytet w zakresie franchisingu. Martin jest prezesem międzynarodowej sieci skupiającej doradców franchisingowych Horwath Franchise Services Ltd. i szefem European Franchise Group w kancelarii prawniczej Eversheds. Jest również wykładowcą oraz autorem wielu książek i publikacji o tematyce franchisingowej. Na konferencji omówił unijne regulacje dotyczące franczyzy. Jego wykład o europejskim ustawodawstwie, które wpływa na działanie sieci franchisingowych, wzbudził zainteresowanie szczególnie franczyzodawców, którzy już od maja 2004 roku będą musieli do tego prawa dostosować swoją działalność.

Teoria i praktyka

Inni prelegenci i paneliści poruszyli teoretyczne i praktyczne aspekty tworzenia i prowadzenia firmy franchisingowej. O historii tworzenia swoich firm opowiadali: Kazimiera Krawczyk, prezes adidas Poland, Maciej Poniatowicz, rozwijający sieć franchisingową EF English First i Piotr Beltrani, dyrektor ds. franchisingu SNC. Najdłuższe doświadczenie w tej mierze ma Kazimiera Krawczyk, jako że adidas był pierwszą firmą, która zdecydowała się tworzyć sieć franchisingową w Polsce. Pani Krawczyk przedstawiła najbardziej obszerną prezentację na ten temat, uwzględniając korzyści i ograniczenia tej formy współpracy z obu (dawców i biorców licencji franchisingowych) punktów widzenia.

Prawo, analizy i rekrutacja


Seminarium w Hotelu Rialto w Warszawie [fot. Marcin Kamiński]

Polskie umowy franczyzowe i postulowane w nich zmiany scharakteryzował Andrzej Krawczyk, dyrektor działu franchisingu PROFIT system. Wskazał niezbędne elementy, jakie powinna zawierać umowa franczyzowa, w szczególności przypadki jej naruszenia oraz sposoby rozwiązywania sporów. Opisał również różne rozwiązania prawne działające za granicą, m.in disclosure (obowiązek ujawnienia) oraz tzw. cooling off period (okres „na ochłonięcie”, w którym można bez konsekwencji odstąpić od zawartej już umowy).

Dyskusję na temat sposobów pozyskiwania franczyzobiorców poprowadził Arkadiusz Słodkowski, dyrektor PROFIT system. Opisał ten obszar działalności franchisingowej jako wymagający interdyscyplinarnych umiejętności z pogranicza biznesu, marketingu i human resources. Wyraził pogląd, że nie ma „złotego modelu” rekrutacji biorców, bo technika działania zależy od zbyt wielu czynników: od specyfiki danej inwestycji po charakter potencjalnego partnera. Tezę tę potwierdzili biorący udział w panelu Kazimiera Krawczyk, Piotr Beltrani i Maciej Poniatowicz.

Michał Wiśniewski, dyrektor działu analiz PROFIT system, przedstawił Raport o franchisingu 2003/2004, sporządzony przez grupę konsultantów firmy już po raz drugi.

Potrzeba edukacji

Podczas ostatniego panelu dyskusyjnego rozgorzała dyskusja między dawcami i biorcami licencji franchisingowych, doradcami krajowymi i dr Martinem Mendelsohnem. W jej trakcie (i podczas całej konferencji) uparcie powracał temat potrzeby edukacji oraz istnienia silnego i dobrze zorganizowanego stowarzyszenia franchisingowego. Polską Organizację Franczyzodawców reprezentował Maciej Poniatowicz z EF English First.

Więcej: obszerna relacja w magazynie Franchising Info nr 6

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0

Joanna Hayder

dziennikarz
Napisz do autora