10.03.2004

Franchising - dodatek Gazety Prawnej

W dzisiejszej Gazecie Prawnej opublikowany został dodatek o franchisingu. Obok analizy polskiego rynku franchisingu dokonanej na podstawie raportu na ten temat firmy PROFIT system, są również porady dla biorców oraz wywiady z przedstawicielami firm franczyzowych.

W 2003 roku przybyło w Polsce ok. 40 sieci, które postanowiły rozwijać biznes w oparciu o franczyzę i udzieliły pierwszych licencji. Obecnie funkcjonuje już ok. 170 systemów franczyzowych w różnych branżach sektora handlu i usług. Skupiają one ok. 12 tys. franczyzobiorców, z czego większość prowadzi punkty handlowe. Ponad 62 proc. sieci to systemy polskie, które wypracowują ok. 75 proc. przychodów całego rynku. Pozostałe 38 proc. to systemy zagraniczne – szacuje firma konsultingowa PROFIT system w drugim „Raporcie o franchisingu 2003/2004.

Kryzys w gospodarce nie zahamował dynamicznego rozwoju franchisingu, wręcz przeciwnie skłonił średnią i drobną przedsiębiorczość do poszukiwania bezpieczniejszych, mniej ryzykownych i sprawdzonych form organizacyjnych. Systematycznie więc przybywa nowych franczyzodawców, a istniejący powiększają swoje sieci o kilkanaście placówek rocznie. Według danych PROFIT system od 1995 roku do 2003 powstało ok. 140 systemów franczyzowych. Jeśli od tej pory co roku będzie ich przybywać ok. 20%, pod koniec 2005 roku w naszym kraju będzie już ok. 400 sieci. Dane te wskazują również na wzrost udziału systemów franczyzowych w wartości PKB, który teraz wynosi 3 – 4 procent.

Trzy rodzaje franczyzy

W zależności od profilu działalności wyróżnia się trzy rodzaje franchisingu: dystrybucyjny, usługowy i produkcyjny. Pierwszy z nich jest najbardziej popularny. Wśród firm które zaliczają się do jego sektora to Adidas, Mexx oraz jedna z największych sieci sklepów odzieżowych SNC.

- W tej chwili liczba wszystkich sklepów wynosi 190. Górną granicę rynku trudno określić, ale chcielibyśmy mieć ok. 300 sklepów do końca 2006 roku - powiedział Gazecie Prawnej Krzysztof Gąsiorowski, Prezes SNC.

W przeciwieństwie do dystrybucji, franchising produkcyjny jest najmniej popularnym w Polsce. Autorzy raportu doliczyli się tu zaledwie 3 systemów.

Więcej rodzimych niż zagranicznych

Jeśli chodzi o podział na systemy polskie i zagraniczne, w 2002 roku liczba krajowych sieci franchisingowych przekroczyła liczbę zagranicznych. W 2003 tendencja ta utrzymała się – mamy 105 polskich sieci i 65 zagranicznych, co świadczy o dojrzewaniu polskiego rynku.

prady dla przyszłych biorców

Franchising staje się w Polsce coraz popularniejszą formą biznesu. Integracja Polski z Unią Europejską spowodować może jeszcze bardziej dynamiczny jego rozwój, kiedy to spodziewany jest szeroki napływ znanych firm zagranicznych. Zanim jednak kandydaci na franchisobiorców wybiorą system i przystąpią do niego powinni przede wszystkim dokładnie zanalizować własne możliwości i oczekiwania.

- Franczyzobiorca powinien postarać się realistycznie ocenić własne motywy nabycia franczyzy. Ważny jest właściwy wybór branży i rodzaju franchisingu, odpowiadającego zainteresowaniom, możliwościom i talentom – radzi w Gazecie Prawnej Arkadiusz Słodkowski, dyrektor PROFIT system – Nie należy również zapominać o możliwościach finansowych. Oprócz wstępnej opłaty biorca musi zazwyczaj regularnie uiszczać bieżące opłaty oraz dokonywać wpłat na fundusz reklamowy – dodaje Arkadiusz Słodkowski.

Kolejne ważne kroki przed podpisaniem umowy franczyzowej to zebranie dokładnych informacji o franczyzodawcy oraz bilans korzyści i strat.

Więcej: Anita Skiba, Gazeta Prawna, 10 marca 2004

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0