12.03.2001

Rotch oraz MOL złożą oferty na Rafinerię

Przetarg na zakup akcji gdańskiej firmy znów może zostać unieważniony

Wszystko wskazuje na to, że oferty na zakup udziałów w Rafinerii Gdańskiej złożą: konsorcjum złożone z firm Rotch, MW Kellog i zachodnich banków oraz węgierski koncern paliwowy MOL. Z dalszej gry wycofały się już raczej Bank Handlowy, Polimex Cekop i Konsorcjum Gdańskie – poinformował Puls Biznesu. Dzisiaj do Nafty Polskiej mają wpłynąć ostateczne oferty od firm zainteresowanych nabyciem udziałów w Rafinerii Gdańskiej.

- Wiele wskazuje na to, że Ministerstwo Skarbu Państwa będzie starało się unieważnić przetarg i doprowadzić do zmiany obowiązującego programu prywatyzacji i restrukturyzacji sektora naftowego, zgodnie z którym w Polsce mają działać dwa niezależne centra produkcyjne skupione wokół Gdańska i Płocka. Oznaczałoby to powrót do koncepcji uwzględniającej udział w prywatyzacji Gdańska PKN Orlen - powiedział anonimowy rozmówca Pulsowi Biznesu. W ubiegłym roku za taką możliwością opowiadał się zarząd Nafty Polskiej nadzorującej z ramienia resortu skarbu prywatyzację sektora naftowego w Polsce. Ostatecznie Andrzej Chronowski, były minister skarbu, nie dopuścił Orlenu do przetargu na Gdańsk. Mimo to w Nafcie Polskiej nadal dają się słyszeć opinie, że wariant z udziałem PKN mógłby być lepszy.

O korzyściach płynących z udziału Płocka w prywatyzacji RG mówi również część niezależnych analityków i przedstawicieli branży naftowej. Trzeba dodać, że niedawno Barbara Litak-Zarębska, wiceminister skarbu, sugerowała, że w przypadku fiaska prywatyzacji RG w obecnym kształcie, rząd może powrócić do koncepcji uwzględniającej PKN w rozgrywce. Nafta Polska już drugi raz próbuje sprywatyzować Rafinerię Gdańską. Słaba koniunktura w światowej branży naftowej sprawiła, że w 1998 r. ofertę złożyła tylko jedna firma proponująca jednocześnie zbyt niską cenę.

Puls Biznesu podał, że Nafta Polska chce sprzedać do 75 proc. akcji rafinerii. W styczniu na krótkiej liście inwestorów zainteresowanych kupnem Gdańska znalazło się pięciu oferentów, którzy mieli zawiązać trzy konsorcja. Firmy zakończyły pod koniec lutego proces badania spółki, a ostateczne oferty mają zostać złożone dzisiaj. Następnie Nafta Polska podda je ocenie i wybierze firmę lub kilka firm do dalszych negocjacji. Według zapowiedzi NP, prywatyzacja Rafinerii Gdańskiej zakończy się na przełomie czerwca i lipca tego roku.

Więcej: Paweł Janas, Puls Biznesu, 12 marca 2001

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0