07.06.2004

Stacja KR w każdej gminie

Rozmowa z Janem Grygieńciem, prezesem spółki Farmer, odpowiedzialnej za budowę nowej, drugiej co do wielkości, sieci stacji.

Na jakim etapie znajduje się realizacja Programu 555, polegającego na utworzeniu sieci zmodernizowanych stacji kółek rolniczych?

Zgromadziliśmy już pełną wiedzę dotyczącą stacji działających w Spółdzielniach Kółek Rolniczych. Wiemy, ile stacji należy zmodernizować pod wymogi, które zaczną obowiązywać od 2006r. Obecnie nasi analitycy finansowi przygotowują plan realizacji tych modernizacji. Jeszcze w tym miesiącu będziemy konsultować wzory umów. Potem zapoznają się z nimi zainteresowani. W lipcu prawdopodobnie ruszą już pierwsze prace na stacjach.

Jak liczna będzie sieć? Na jakich zasadach będą działać stacje?

Do końca przyszłego roku chcemy mieć 716 stacji w nowej sieci. Potem będziemy rozważać budowę nowych obiektów na terenach spółdzielni, które nie mają placówek tego typu. Docelowo myślimy o stacji w każdej gminie. W ten sposób chcemy odrodzić działalność spółdzielczą w gminach.

Ile stacji trzeba zmodernizować? Jaki będzie zakres tych modernizacji?

Opisaliśmy stan techniczny wszystkich 716 obiektów. Zakres prac remontowych będzie jednak różny w zależności od konkretnej placówki. Niektóre wymagają całkowitej przebudowy, od wymiany instalacji rurociągowych, zbiorników, dystrybutorów i przebudowy pawilonów, inne czeka jedynie niewielki lifting. Około 10 proc. stacji jest już przystosowane do wymogów roku 2006. Zostaną więc one tylko zrebrandingowane pod nowy wizerunek i logo sieci.

Z naszych rozmów z prezesami SKR-ów w poszczególnych regionach wiemy, że nie wszyscy wierzą w sukces tego przedsięwzięcia. Ile spośród tych 716 stacji faktycznie wstąpi do nowej sieci z logo KR?

Rzeczywiście, część właścicieli stacji nie jest do końca przekonana do Programu 555, ale liczymy, że do końca 2005r. wszystkie te placówki będą działać już w naszej sieci. Nie wszyscy przystąpili do programu, ale nie zgodzę się ze stwierdzeniem, że nie ma zainteresowania.

Czy nie obawiacie się konkurencji koncernów?

Jesteśmy po rozmowach z koncernami, wiemy, jakie mają oczekiwania wobec terenów wiejskich i tego niszowego rynku. Nie będzie wielkiej konkurencji, choć na pewno jakaś będzie. Będą bowiem powstawać stacje koncernowe, które nałożą się na nasze lokalizacje. Nie lekceważymy tego, ale też nie poddajemy się.

Więcej: Michał Duszczyk, "Stacja benzynowa", czerwiec 2004r.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0