10.10.2004

Franchising w międzynarodowych aktach prawnych

Franchising jest doskonałym sposobem na zaistnienie i rozwój firmy na zagranicznych rynkach. Dostęp do nich rośnie każdego roku wraz z ratyfikacją nowych międzynarodowych umów handlowych. Ich rozumienie i właściwa interpretacja są dziś niezbędnym warunkiem efektywnego rozwoju sieci za granicą.

Międzynarodowe traktaty, konwencje czy porozumienia niezmiernie rzadko rozpatrywane są w kontekście franchisingu. Nie ma też na świecie aktów prawnych poświęconych wyłącznie franchisingowi. Niniejsze opracowanie jest analizą międzynarodowych traktatów, konwencji i porozumień, które powinien uwzględnić prawnik przygotowując sieć franchisingową do ekspansji rynkach zagranicznych.

Więcej na ten temat w artykule „International Treaties, Conventions and Agreements Affecting Franchising”; International Journal of Franchising Law (Volume 2, Issue 2, 2004) - dostępny w księgarni.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0