23.09.2004

Spółka zwiększyła kapitał

Kapitały Dominet Banku wzrosły do 103,6 mln zł, dzięki emisji obligacji podporządkowanych o wartości 30 mln zł.

Zdaniem Sylwestra Cacka, szefa rady nadzorczej banku i współwłaściciela grupy Dominet, powinno to sprawić, że bank będzie mógł udzielić o ok. 300 mln zł więcej kredytów.

Bank mógł zaliczyć środki pozyskane z emisji obligacji do kapitałów własnych dzięki zgodzie komisji nadzoru bankowego, wydanej 14 września. Zwiększanie funduszy własnych poprzez zaciąganie pożyczek podporządkowanych staje się coraz bardziej popularne wśród polskich banków. Dzieje się tak, ponieważ emisje akcji są uznawane za jedno z najdroższych źródeł pozyskiwania kapitału. W ciągu ostatnich kilku lat takie pożyczki zaciągnęły m.in. BRE, Kredyt Bank, BGŻ i BISE.

Pożyczka podporządkowana tym się różni od zwykłej pożyczki, że należności z tego tytułu są zaspokajane w ostatniej kolejności w razie likwidacji lub upadłości dłużnika. Podobnie jest w przypadku obligacji porządkowanych.

Program emisji obligacji Dominet Banku jest o tyle pionierski, że dotychczas podobne transakcje przeprowadzano w Polsce w ramach grup kapitałowych, natomiast papiery Dominet Banku objęło 5 inwestorów finansowych niepowiązanych z emitentem. Jak powiedziała na wczorajszej konferencji prasowej Agnieszka Czuba z BRE Banku, który prowadzi program dla Dominetu, świadczy to o rosnącym zapotrzebowaniu inwestorów na nowe instrumenty finansowe.

Program zakłada wyemitowanie w ciągu 3 lat papierów 5- i 10-letnich o łącznej wartości 80 mln zł. Obligacje ze sprzedanej pierwszej serii miały wartość 30 mln zł i 10-letni okres wykupu. Emitent i organizator odmówili podania, jaka jest dochodowość papierów, ujawnili tylko, że wysokość płaconych odsetek jest zmienna, oparta na 6-miesięcznej stawce WIBOR.

Więcej: "Rzeczpospolita", 23 września, 2004r.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0