10.06.2002

Globalna Ochrona Praw Własności Intelektualnej

Franczyzodawcy rozważający rozwój sieci poza granicami macierzystego kraju, powinni opracować dla swojej firmy strategię prawnej ochrony własności intelektualnej na skalę międzynarodową.

Wartość i sukces większości konceptów franczyzowych w znacznej mierze oparte są na własności intelektualnej – znakach towarowych, nazwach, prawach autorskich, tajemnicy handlowej i patentach. Wszystkie te elementy nadają koncepcji biznesowej unikalny charakter i mogą zdecydować o przewadze konkurencyjnej na rynku. Jeśli franczyzodawca chce zapewnić swojej firmie i jej licencjobiorcom taką przewagę, powinien zadbać o właściwą ochronę prawną w krajach, w których prowadzi lub zamierza rozwijać działalność.

Więcej na ten temat w raporcie Williama A. Finkelsteina "Global Protection of Intellectual Rights"; International Journal of Franchising Law (Volume 1, Issue 2, 2003) - dostępny w księgarni.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0