10.11.2004

Spada liczba bankructw

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2004 roku zbankrutowało prawie 860 przedsiębiorstw, czyli o 45 proc. mniej niż rok wcześniej.

Spadek liczby upadłości jest efektem ożywienia gospodarczego - poinformowała firma Euler Hermes Zarządzanie Ryzykiem.

Zmniejszenie liczby upadłości jest także wynikiem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, co umożliwiło polskim przedsiębiorstwom rozwój działalności na nowych rynkach - podano w komunikacie.

Najwięcej bankructw nastąpiło w woj. mazowieckim (150), śląskim (128) oraz dolnośląskim (102). Poniżej 100 bankructw zanotowano w województwach: zachodniopomorskim (86), wielkopolskim (70), lubelskim (48), pomorskim (41), kujawsko-pomorskim (41), małopolskim (38), opolskim (31), łódzkim (28) oraz świętokrzyskim (25) - podano w komunikacie.

Najmniej bankructw nastąpiło w woj. podkarpackim (22), lubuskim (14) i podlaskim (11).

Wzrost liczby upadłości wystąpił tylko w woj. opolskim, gdzie w okresie od stycznia do września tego roku zbankrutowało o 30 proc. więcej firm niż przed rokiem. Natomiast w pozostałych województwach spadła liczba upadłości.

Najwięcej, bo blisko 200 firm (23 proc.), które od stycznia do września tego roku ogłosiły upadłość, zajmowało się sprzedażą hurtową. Wśród bankrutujących hurtowników dominują podmioty zajmujące się sprzedażą materiałow budowlanych i artykułów spożywczych. Najmniej ryzykowna jest sprzedaż alkoholi i farmaceutyków.

Wśród podmiotów gospodarczych, zajmujących się sprzedażą detaliczną najczęściej bankrutowały apteki i sklepy oferujące materiały budowlane.

Ogółem w pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku zbankrutowało ponad 160 firm budowlanych i handlujących materiałami budowlanymi. - Obecnie jednym z największych problemów branży budowlanej jest wysoka stawka podatku VAT. Wpływa ona na kondycję finansową mniejszych firm budowlanych - powiedział portalowi www.money.pl Maciej Harczuk, dyrektor działu informacji w Euler Hermes Zarządzanie Ryzykiem.

Więcej: www.money.pl