11.03.2005

Rzeczpospolita o franczyzie

Dodatek do Rzeczpospolitej pt:"Dobra firma" z dnia 11 marca 2005 r. jest poświęcony franchisingowi.

Czytelnicy mogą dowiedzieć się jak pracować na własny rachunek, ale pod szyldem znanego partnera.