18.04.2005

Nowe zasady rozwoju franczyzy w Chinach

Ministerstwo Gospodarki w Chinach wydało 31 grudnia 2004 r., znowelizowaną wersję Postanowień Administracyjnych dla działań franczyzowych, która zastąpiła starą, wydaną w roku 1997.

Bieżąca wersja, która weszła w życie 1 lutego 2005 r., ma na celu: zestandardyzowanie zasad rozwoju franczyzy, chronić prawa i interesy franczyzobiorcy i franczyzodawcy oraz promować prawidłowy rozwój franchisingu.

Uregulowana struktura

Nowe Postanowienia Administracyjne dotyczą wszelkich działań franczyzowych w Chinach i zawierają specjalny dział z informacjami przeznaczonymi dla zagranicznych inwestorów.

Działania franczyzowe są definiowane jako transakcje, podczas których franczyzodawca zezwala franczyzobiorcy na używanie jego marki, nazwy firmowej, know-how. Poza tym dawca licencji organizuje biorcy szkolenia oraz przekazuje mu model biznesowy.

Postanowienia Administrycyjne przedstawiają także warunki umowy franczyzowej, ponadto zawierają zastrzeżenia, które zobowiązują franczyzodawcę do ujawnienia franczyzobiorcy wszelkich informacji dotyczących sieci, na minimum 20 dni przed planowaną datą podpisania umowy.

Postanowienia Administracyjne przedstawiają dwa rodzaje działań franczyzowych:

      1. Franczyza bezpośrednia – franczyzodawca przekazuje franczyzobiorcy prawa, które pozwalają mu otworzyć własny biznes zgodnie z wynegocjowanymi warunkami zapisanymi w umowie franczyzowej.
      2. Sub-franczyza – franczyzodawca przekazuje franczyzobiorcy prawa, które obowiązują tylko na poszczególnym rejonie, gdzie może posiadać swoją sub-franczyzę lub otworzyć własny biznes.

Nowe Postanowienia Administarcyjne wyznaczają reguły określające m.in. minimalny okres przez który sieć franczyzowa musi działać (3 lata). W starych postanowieniach termin nie był sprecyzowany.

Implikacja podatkowa

W chwili obecnej, nie ma żadnych specjalnych reguł podatkowych dotyczących działań franczyzowych w Chinach. Opłaty licencyjne będą opodatkowane biznesowym podatkiem o standardowej 5 proc. stopie podatkowej.

Poza tym, franczyzodawcy też będą opodatkowani zbiorowym podatkiem dochodowym wedle odpowiednich stóp podatkowych, podczas gdy zagraniczni franczyzodawcy podlegają 10 proc. podatkowi według chińskiego prawa podatkowego.