09.05.2005

Przedsiębiorcy są zadowoleni

Nie wszystkie nadzieje związane z wejściem Polski do Unii spełniły się, ale bilans i tak jest dodatni.

Dwie trzecie przedsiębiorców jest zadowolonych z rezultatów, jakie osiągnęła Polska po pierwszym roku członkostwa w Unii Europejskiej - wynika z badań przeprowadzonych przez Agencję Badań Rynku Opinii na zlecenie Krajowej Izby Gospodarczej.

Ponad 600 małych (zatrudniających co najmniej 10 osób), średnich i dużych firm wypowiedziało się na temat wpływu przystąpienia Polski do UE na warunki prowadzenia działalności gospodarczej w naszym kraju. Autorzy raportu porównali aktualne oceny przedsiębiorców z nadziejami i obawami wyrażanymi przez nich przed 1 maja 2004 r.

Unia nie szkodzi

Okazuje się, że niezadowolona z wyników akcesji jest tylko jedna czwarta przedsiębiorców.
- Wynik jest bardzo dobry. Pomimo sygnałów o dyskryminowaniu polskich firm na niektórych rynkach UE, większość przedsiębiorców skorzystała z akcesji. Niezadowolenie niektórych wynika z tego, jak funkcjonuje administracja - głównie przy rozpatrywaniu wniosków o unijne granty - a nie z samego członkostwa w Unii - powiedział gazecie "Puls Biznesu" Mieczysław Bąk, zastępce sekretarza generalnego KIG.

Tymczasem 46 proc. optymistycznie ocenia perspektywy biznesowe własnej firmy w konsekwencji przystąpienia do wspólnoty. Mało jest pesymistów - bo tylko 15 proc. - podczas gdy przed 1 maja 2004 r. przyszłość swoich firm oceniało negatywnie 26 proc. przedsiębiorców. Co ciekawe, aż jedna trzecia biznesmenów uważa, że nasze członkostwo w Unii nie ma w ogóle wpływu na ich działalność w przyszłości.

Nadzieje i obawy

Przedsiębiorcy ostrożnie wypowiadają się na temat spełnienia swoich nadziei związanych z członkostwem w Unii. Niemal 40 proc. z nich uważa, że dzięki akcesji mają łatwiejszy dostęp do pozyskania kapitału oraz technik informacyjnych na bardziej konkurencyjnych warunkach.

Niewiele, bo tylko jedna czwarta firm, twierdzi, że zwiększyła się przejrzystość praktyk biznesowych na rynku wewnętrznym. Jeszcze mniej (18-22 proc.) uważa, że poprawił się dostęp do europejskich rynków kapitałowych oraz wzmocniła ich pozycja przetargowa wobec partnerów w krajach trzecich.

Potwierdziły się z kolei obawy ponad połowy przedsiębiorców, dotyczące silniejszej konkurencji na rynku wewnętrznym ze strony dużych firm europejskich. W przypadku 28 proc. przedsiębiorstw potwierdziła się obawa przed utratą wykwalifikowanych pracowników, którzy wyjeżdżają do pracy za granicę, a 18 proc. potwierdza, że polskie firmy są dyskryminowane na rynkach krajów starej Piętnastki.

Ponad połowa sądzi, że dzięki członkostwu w organizacjach zrzeszających przedsiębiorców łatwiej byłoby im dbać o swoje interesy i miałyby lepszy dostęp do dotyczących ich informacji.

Więcej: Magdalena Krukowska, "Puls Biznesu", 9 maja, 2005 r.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0