25.05.2005

Po akcesji do UE rośnie liczba biorców licencji

I rodzime sieci franczyzowe, i te o zagranicznych korzeniach, z roku na rok odnotowują systematyczny przyrost liczby placówek.

Pod koniec 2004 r. w Polsce działało 210 systemów franczyzowych. 138 z nich, czyli ponad 65 proc., to sieci o polskim rodowodzie, pozostałe w większości pochodzą z państw Unii Europejskiej. Zdaniem analityków i uczestników rodzimego rynku franczyzowego, stałemu wzrostowi sprzyjają polskie regulacje prawne, neutralne wobec tworzenia sieci, oraz spore zainteresowanie tym rodzajem działalności gospodarczej ze strony samych przedsiębiorców.

Pozytywne nastawienie

Sytuacja na polskim rynku zbliża się do światowych standardów, zgodnie z którymi większość w danym państwie stanowią rodzime sieci franczyzowe. Krzysztof Sadowski, członek zarządu Polskiej Agencji Finansowej - największej w kraju sieci punktów kasowych działających na zasadzie franczyzy, uważa że w Polsce to wciąż młody biznes, a rynek oferujący rozmaite systemy stale się kształtuje.

Sprzyjające prawo

Dotychczas franczyza w Polsce nie była szczegółowo regulowana prawem. Obowiązujące u nas przepisy ani nie utrudniają, ani nie ułatwiają tworzenia sieci. Stosunek prawny między dawcą a biorcą licencji regulowany jest za pomocą umowy, która opiera się na polskim kodeksie cywilnym.

Więcej: Anna Leder, "Puls Biznesu", 25 maja, 2005r.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0