25.05.2005

Lepiej, niż się spodziewano

Rosną szanse na przyspieszenie w kolejnych kwartałach dynamiki wzrostu gospodarczego - stwierdzili eksperci Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

Wyniki gospodarcze pierwszego miesiąca kwartału są lepsze, niż się spodziewano. Spadek dynamiki produkcji został zahamowany, a utrzymująca się dobra sytuacja finansowa przedsiębiorstw, jak i postępująca stabilizacja makroekonomiczna stwarzają niezbędne warunki do znacznego przyspieszenia inwestycji jeszcze w tym roku. Przedsiębiorcy modernizują firmy, wyposażając je w nowe maszyny i urządzenia.
- Optymizmem napawają też utrzymujące się dobre wyniki w handlu zagranicznym oraz wzrost zatrudnienia. W sumie skłania to do stwierdzenia, iż rosną szanse na przyspieszenie dynamiki wzrostu gospodarczego w kolejnych kwartałach, co powinno dać pozytywny skumulowany wynik w skali całego roku - powiedział "Gazecie Prawnej" dr Stanisław Kubielas.

Więcej: Zbigniew Żukowski, "Gazeta Prawna" 25-26 maja, 2005 r.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0