13.10.2004

Zagraniczna ekspansja franczyzy

Jak przygotować system franczyzowy do debiutu na zagranicznych rynkach? Poniższy raport zawiera praktyczne porady w najważniejszych kwestiach dla ekspansji systemu.

  • Ochrona znaków handlowych – jedna z najważniejszych kwestii przy ekspansji systemu za granicę.
  • Prawo podatkowe kraju docelowego – w jaki sposób eksportować franczyzę? Znajomość kraju docelowego, jego specyfiki i kultury – kulturowa ignorancja może być dla franczyzodawcy bardzo kosztowna.
  • Promocja i reklama – rozwiązania poszczególnych krajów niekiedy bardzo się różnią. Lepiej znać te różnice.
  • Zaopatrzenie – franczyzodawca powinien wcześniej zdecydować o źródłach zaopatrzenia dla swojej sieci za granicą.
  • Bariery językowe i tłumaczenia materiałów – jeden z najpoważniejszych problemów franczyzodawców rozwijających działalność za granicą.

Więcej na ten temat w artykule „Important Issues in Preparing to Expand a Franchise System into Another Country” w International Journal of Franchising Law (Volume 2, Issue 1, 2004) - dostępny w księgarni.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0