Zadbaj o szczegóły umowy

Piątek
10.06.2005
Zawierając umowę franczyzy, należy zadbać o prawa i obowiązki stron, warunki jej rozwiązania, klauzule konkurencyjności i ochrony tajemnicy.
 

Określenie niezbędnych elementów umowy franczyzowej jest trudne. Należy ona do grupy tzw. umów nienazwanych. Możliwość jej zawarcia wynika z zasady swobody kształtowania umów określonej w kodeksie cywilnym.

Wspólnota sukcesu

Umowę franczyzy od podobnych do niej umów nazwanych, czyli np. zlecenia czy umowy agencyjnej, odróżnia niezależność prawno-organizacyjna stron. Franczyzobiorca w ramach umowy prowadzi działalność na własny rachunek. Zarazem podejmowana działalność prowadzona jest nie pod własnym szyldem, lecz przy wykorzystaniu firmy i renomy franczyzodawcy.

Na dobry początek

Elementem, na którym opiera się współpraca stron w ramach umowy franczyzy, jest licencja, czyli tzw. pakiet franczyzowy, który zawiera szczegółowe regulacje zasad korzystania ze znaków towarowych i usługowych oraz know-how, zakres usług świadczonych przez franczyzodawcę oraz opłat uiszczanych przez franczyzobiorcę. W skład pakietu wchodzi również podręcznik operacyjny, będący nakreśloną przez dawcę licencji szczegółową instrukcją, do stosowania której zobowiązany jest biorca w codziennej działalności w ramach sieci.

Ostrożność nie zawadzi

Istotnym elementem porozumienia franczyzy jest leżący po stronie biorcy zakaz ujawniania osobom trzecim know-how udostępnionego przez franczyzodawcę. Ochronie know-how i jednolitego wizerunku firmy służą umieszczane w umowie klauzule zakazu konkurencji oraz zachowania tajemnicy.

Umowa powinna również precyzować przypadki, w których ulega rozwiązaniu.

Więcej: Anna Leder, „Puls Biznesu”, 8 czerwca, 2005 r.
Puls Biznesu

POPULARNE NA FORUM

Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Great work and if you don't waste your time and focus on the good, rather than the bad, then I think there is no way you won't be able to achieve your goal. Great thought. ...

96 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I think understanding reality is the key to staying in present moment and live it fully. I will have you check out these editing and proofreading service as well as list of...

96 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Jak założyć spółkę z o.o.?

W zarejestrowaniu i ruszeniu mojej spółki nie pomogła mi żadna książka, tylko http://www.spolka.org/rejestracja-spolek/ . Na 100% podchodzą do każdego klienta dając...

3 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Własny biznes z małym kapitałem

Sądzę ,że w twoim przypadku spółka będzie odpowiednia. Jeśli nie wiesz jak rozpocząć, to skontaktuj się z http://spolka.org/rejestracja-spolek/. Pomogą tobie...

232 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Biznes po stronie dobra

there is no bad side if your employee but according to me business is full time occupation, you can not postpone your attention to a problem like customer complaint and so on,...

21 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Great post! I am actually getting ready to across this information, is very helpful my friend. Also great blog here with all of the valuable information you have. Keep up the...

96 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I am here to put as much weigh as I can to make your points asserted. Well this can be said about some of the available dissertation writing help and assignment help

96 wypowiedzi
ostatnia 20.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Great work and indeed this is why you are able to turn a seemingly gigantic issue to an easy to summarise work thanks largely to your efforts. essay writing service

96 wypowiedzi
ostatnia 20.07.2018