16.10.2004

Zakup masterfranczyzy od zagranicznego franczyzodawcy

Co powinien wziąć pod uwagę franczyzobiorca rozważający zakup masterfranczyzy? Czy musi dysponować doświadczeniem we franchisingu?

Do najważniejszych kwestii, które musi rozważyć przyszły masterbiorca należą między innymi:

  • Doświadczenie franczyzodawcy we franchisingu międzynarodowym – czy podpisał już jakieś umowy?
  • Zaangażowanie franczyzodawcy w proces przekazywania masterfranczyzy – wstępne szkolenia nie wystarczą
  • Dopuszczalność (prawna, gospodarcza i kulturowa) produktów i usług w kraju, w którym zamierza działać masterbiorca – która ze stron zajmie się badaniem rynku?
  • Dopuszczalność znaków handlowych
  • Wyłączność terytorialna – cały kraj czy tylko jego część?

Te i wiele innych kwestii omówiono w artykule „Acquiring a Master Franchise”; w International Journal of Franchising Law (Volume 3, Issue 1, 2005) - dostępny w księgarni.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0