11.07.2005

Wyprzedzamy tylko Turcję

Wyniki przeprowadzonych przez PARP badań oceniających potencjał innowacyjny małych firm nie napawają optymizmem.

Konkurencyjność polskich małych i średnich przedsiębiorstw w dużym stopniu zależy od wykorzystania nowoczesnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych. Jednak zintegrowany wskaźnik innowacyjności wynoszący 0,14 ukazuje negatywny wizerunek polskich firm i stawia nasz kraj na szarym końcu wśród państw europejskich. Wyprzedzić udało nam się jedynie Turcję.

Fakty

Ważnym zagadnieniem poruszanym w badaniu było również określenie cech i umiejętności, które decydują o efektywnym tworzeniu innowacyjnych rozwiązań przez pracowników firmy. Szczególnie istotna dla przedsiębiorców jest wiedza wynikająca z doświadczenia. W dalszej kolejności liczy się wiedza wyuczona, odporność na stres oraz umiejętność współpracy z kierownictwem firmy.

Zamiary

Dobrym początkiem tworzenia systemu mającego wspomóc podnoszenie poziomu innowacyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw jest uzmysłowienie menedżerom rzeczywistej luki technologicznej, jaka dzieli je od firm z innych państw UE i uświadomienie im potrzeby wprowadzania nowych rozwiązań. Drogą do tego celu mogą być szkolenia menedżerów oraz akcje promujące i informacyjne. Bardzo istotne jest także dostarczenie odpowiednich narzędzi ułatwiających wdrażanie innowacji. Można do nich zaliczyć dotacje - w tym fundusze unijne - oraz stworzenie specjalnego systemu ulg i zwolnień dla firm chcących wdrażać najnowsze rozwiązania.

Więcej: Maciej Jaworski, "Puls Biznesu", 11 lipca, 2005 r.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0