19.10.2004

Franchising w Czechach

Franchising pojawił się w postkomunistycznej Czechosłowacji w na początku lat 90 i ciągle jest postrzegany jako zagraniczna i nowatorska forma prowadzenia działalności gospodarczej. Niekoniecznie słusznie.

Artykuł jest omówieniem regulacji prawnych odnoszących się do franchisingu ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień umów handlowych oraz prawa konkurencji.

Źródło: International Journal of Franchising Law (Volume 2, Issue 6, 2004) dostępny w księgarni.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0