27.07.2005

Makropomoc dla mikrofirm

Prowadzisz małą firmę, ale nie masz szans na uzyskanie pożyczki w banku? Możesz ją dostać w Funduszu Mikro.

Najmniejsze firmy nie są często w stanie udokumentować wiarygodności kredytowej, nie posiadają majątku, który mógłby stanowić zabezpieczenie kredytu, a skala ich działalności i zapotrzebowanie na kapitał są zbyt małe, aby banki uznały je za wiarygodnych partnerów. Niewielu właścicieli przedsiębiorstw wie, że mogą uzyskać pożyczkę w Funduszu Mikro, który powstał dziesięć lat temu dzięki środkom finansowym z Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości.

Nie ma uniwersalnej listy kryteriów, które trzeba spełnić, aby otrzymać pożyczkę. Pieniądze można przeznaczyć na inwestycje bądź bieżące funkcjonowanie.

Jak rozpatruje się wnioski? Pracownicy funduszu rozmawiają najpierw z przedsiębiorcą o celu wydatku i dotychczasowym doświadczeniu, odwiedzają go w firmie, a ofertę dobierają do potrzeb i sytuacji. Z reguły pożyczki są przyznawane w ciągu 2-3 dni. Fundusz oferuje na początek niewielkie kwoty, najczęściej od 5 do 8 tys. zł, a gdy klient okaże się wiarygodny i jego biznes będzie się rozwijał, może starać się nawet o 100 tys. zł. Oprocentowanie waha się od 13 do 23 proc. Za zabezpieczenia służą poręczenia, hipoteka, przewłaszczenie bądź zastaw.

Więcej: Magdalena Krukowska, "Puls Biznesu", 27 lipca, 2005r.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0