04.08.2005

Banki spodziewają się silnego popytu na kredyty

Banki przewidują silny popyt na kredyty ze strony przedsiębiorstw. Nadal będą łagodzone warunki i kryteria przyznawania kredytów dla klientów detalicznych oraz przedsiębiorstw.

NBP opublikował analizę sytuacji na rynku kredytowym. Ankieta, stanowiąca podstawę analizy, została przeprowadzona na przełomie czerwca i lipca 2005 r. wśród 24 banków, których łączny udział należności od przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w portfelu sektora bankowego wynosi 79,7 proc.

Z badań wynika, że w II kwartale 2005 roku banki złagodziły warunki i kryteria udzielania kredytów w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw oraz w sektorze gospodarstw domowych.
Przyczynę śmielszego kredytowania klientów NBP widzi w optymistycznej ocenie sytuacji gospodarczej przez sektor finansowy.
Z ankiety NBP wynika, że banki odnotowały wzrost popytu na kredyty w sektorze przedsiębiorstw; banki wskazywały, że popyt zwiększył się głównie w wyniku wzrostu zapotrzebowania na finansowanie inwestycji i aktywów obrotowych.
Ankietowani przez NBP mówią, że większość banków nie zamierza zmieniać polityki kredytowej w III kwartale tego roku, jednak wśród banków, które zmienią warunki i kryteria przyznawania kredytów, przeważa tendencja do ich łagodzenia, w szczególności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

Więcej: Money.pl

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0