09.08.2005

PHARE 2003 – ostatnia szansa

Trwa nabór wniosków na dotacje w ramach programu przedakcesyjnego PHARE 2003. Jest to ostatnia szansa na korzystanie jednocześnie ze środków przedakcesyjnych oraz funduszy strukturalnych.

Co prawda limity dotacji są o wiele niższe niż przypadku Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, ale też procedury są o wiele bardziej przyjazne dla przedsiębiorców. Dofinansowanie jest przyznawane z programów o zasięgu krajowym – dla przedsiębiorców z całej Polski, oraz o charakterze regionalnym – tylko dla firm z wybranych województw.

Środki na inwestycje

W poniedziałek i środę mijają terminy składania wniosków o wsparcie na inwestycje z dwu programów: „Rozwój i modernizacja przedsiębiorstw w oparciu o nowe technologie” oraz „Ścieżka od innowacji do biznesu”. Były to niestety jedyne terminy.

Można jeszcze składać wnioski w ramach Funduszu Dotacji Inwestycyjnych. O wsparcie mogą się ubiegać przedsiębiorcy mający siedzibę w Polsce, jednak projekt musi być umiejscowiony w jednym z wybranych województw. Dofinansowane mogą być inwestycje dotyczące realizacji działań związanych ze wzrostem konkurencyjności przedsiębiorstwa i uwzględniających przede wszystkim wdrożenie nowych technologii i odnowienie parku maszyn, związanych z kluczową działalnością produkcyjną i usługową przedsiębiorcy.

I na doradztwo

Lepiej jest na polu doradztwa. Kończą się pierwsze rundy naboru wniosków w tych programach, ale przewidziano jeszcze jeden termin na 9 września tego roku. Przedsiębiorcy mogą uzyskać dotacje na usługi doradcze, świadczone przez wykonawców akredytowanych przez PARP dotyczące wdrażania kwalifikowanych nowoczesnych technologii, maszyn i urządzeń automatyzacji. O wsparcie na doradztwo z programów „Rozwój i modernizacja przedsiębiorstw w oparciu o nowe technologie” oraz „Ścieżka od innowacji do biznesu” mogą się ubiegać firmy z całego kraju. Kwota wsparcia nie może być mniejsza niż 3 tys. euro i przekraczać 30 tys. euro. Maksymalne dofinansowanie kosztów projektu to 50 proc.

Przedsiębiorcy mogą dodatkowo ubiegać się o środki z trzech innych programów w ramach Phare 2003. Są to:

  • Program Rozwoju Przedsiębiorstw
  • Program Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych
  • Program Technologie Informatyczne dla Przedsiębiorstw

 

Wszystkie trzy programy są dostępne w wybranych województwach i mają wyznaczonych po kilka terminów składania wniosków. Jednakże należy brać pod uwagę możliwość, że dostępne fundusze wyczerpią się po pierwszych rundach.

Wnioski muszą być składane w Regionalnej Instytucji Finansującej właściwej dla siedziby wnioskodawcy. Usługi doradcze powinny być świadczone przez wykonawców akredytowanych przez PARP, aby mogły być uznane za koszty kwalifikowane. PROFIT system jest wykonawcą usług doradczych akredytowanym przy PARP.

Anna Grzegorzewska, PROFIT system

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0