11.08.2005

Przyspiesza tempo wzrostu gospodarczego

Po przejściowym osłabieniu tempa wzrostu gospodarczego na początku roku, II kwartał przyniósł poprawę. W całym 2005 roku PKB wzrośnie o 3,6 proc. wynika z ostatniego raportu Rządowego Centrum Studiów Strategicznych.

- Na ożywienie gospodarki wskazuje przyspieszenie wzrostu produkcji przemysłowej z 0,7 proc. w I kw. do 2,3 proc. w II kw., produkcji budowlano-montażowej odpowiednio z 5,7 proc. do około 10 proc., przewozów transportem samochodowym z 12,9 proc. do 15,6 proc. oraz dalsza poprawa dynamiki obrotów handlu zagranicznego - napisali eksperci RCSS.
W I kw. 2005 roku PKB wzrósł zaledwie o 2,1 proc.
W opinii ekspertów RCSS dynamika wzrostu gospodarczego w tym roku wyniesie 3,6 proc. wobec 5,4 proc. w roku ubiegłym.
RCSS prognozuje, że produkcja przemysłowa w tym roku może przekroczyć poziom ubiegłoroczny o około 5 proc. wobec 11,7 proc. w 2004 r., a produkcja budowlana zwiększy się w tym roku o około 10 proc. wobec spadku o 0,5 proc. w roku 2004.
Według prognoz centrum, inflacja średnioroczna w 2005 roku wyniesie średnio 2,0 proc., a w relacji grudzień/grudzień wzrośnie o około 1 proc.

Więcej: Money.pl

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0