26.08.2005

Dlaczego przedsiębiorcy z sektora MSP powinni oddać swój głos na...

– w tym tygodniu odpowiadają PiS oraz SLD.

Program gospodarczy PiS zakłada, że państwo będzie używać wielu instrumentów stymulujących przedsiębiorców do podnoszenia poziomu inwestycji i zatrudnienia. Skorzystają na tym zwłaszcza małe i średnie przedsiębiorstwa zarówno w fazie rozpoczynania działalności jak i w trakcie rozwoju. Skorzystają między innymi z przyspieszonej amortyzacji oraz ulgi w CIT w wysokości 1000 zł miesięcznie przez okres 2 lat na każde nowotworzone miejsce pracy. W pakiecie dla przedsiębiorców znajdują się również zwolnienia pracodawcy ze składek ZUS dla nowozatrudnionych.

PiS zamierza też wprowadzić szereg ułatwień administracyjnych, które będą wspierać rozwój przedsiębiorczości - samorządy terytorialne otrzymają zachętę do przyciągania przedsiębiorców na swój teren w postaci udziału w podatkach osób pracujących w danej jednostce samorządu terytorialnego, a nie jak to jest obecnie – liczby mieszkańców.

W swojej ofercie dla przedsiębiorców PiS zapowiada również zmianę polityki pieniężnej - obniżenie stóp procentowych, co doprowadzi do obniżenia ceny kredytów dla przedsiębiorców, oraz deprecjację złotego, która zwiększy opłacalność eksportu. Procedura założenia firmy zostanie skrócona do 3 dni.


Według informacji Biura Programowego SLD, filozofia gospodarcza Sojuszu opiera się na dwóch najcenniejszych wartościach tkwiących w Polakach, a zwłaszcza w młodym pokoleniu – wiedzy i profesjonalizmie. Najważniejsze cele SLD w obszarze gospodarczym na najbliższe lata to: utrzymanie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego – tworzenie nowych miejsc pracy; czytelny i stabilny system podatkowy oraz rozwój gospodarki opartej na wiedzy.

SLD opowiada się za państwem „nie przeszkadzającym” w działalności gospodarczej, a służącym pomocom w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz firmom chcącym zwiększać eksport swoich produktów. Jedna z propozycji SLD to szybki i łatwy dostęp do kredytów – gwarancje kredytowe i ubezpieczenia tych kredytów. W systemie podatkowym SLD proponuje progresywny system podatkowy dla osób fizycznych z większą liczbą progów podatkowych, utrzymanie niskiego 19procentowego podatku dla przedsiębiorstw, ulgi podatkowe za tworzone nowe miejsca pracy i inwestycje w nowoczesne technologie.

Sojusz proponuje oparcie rozwoju gospodarczego na wiedzy i skierowanie pieniędzy na inwestycje w badania naukowe oraz nowoczesne technologie. A także zwraca uwagę na to, iż potrzebna jest też lepsza współpraca nauki i gospodarki.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0