Dlaczego przedsiębiorcy z sektora MSP powinni oddać swój głos na...

Piątek
02.09.2005
– w tym tygodniu odpowiadają: Liga Polskich Rodzin oraz Platforma Obywatelska.
 
Banknoty i monety rozrzucone na stole.

Liga Polskich Rodzin w swoim programie gospodarczym postuluje większe uprzywilejowanie małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie polityki podatkowej państwa. LPR postuluje przeniesienie ciężarów podatkowych z sektora MSP na duże i wielkie przedsiębiorstwa poprzez zmniejszenie podatku od przedsiębiorstw dla MSP, stworzenie nowego pakietu ulg w przypadku podatku CIT, podatku gruntowego i innych. Liga zamierza też lobbować na rzecz wprowadzenia dla drobnych przedsiębiorców niższych stawek podatków zawartych w cenach artykułów najważniejszych dla MSP, takich jak artykuły budowlane, paliwa itp.

LPR zapowiada działania na rzecz obniżenia kosztów zatrudnienia w sektorze MSP – obniżenia świadczeń ZUS, a nawet zwolnienia dla nowo zatrudnianych pracowników. Liga Polskich Rodzin obiecuje też wyrównywanie szans MSP i dużych firm, poprzez rewizję ulg podatkowych i przywilejów administracyjno-prawnych przyznanych ,,gigantom”. W swoim programie LPR postuluje walkę z korupcją oraz jawność życia publicznego, co także usunie możliwość powstawania dyskryminujących MSP układów na linii: wielkie przedsiębiorstwa – władza gospodarcza.

LPR podejmie także inicjatywę uproszczenia administracyjnych procedur związanych z założeniem przedsiębiorstwa. Partia nawołuje też do obniżenia stóp procentowych, co poprawi perspektywy rozwoju MSP poprzez spadek cen kredytów.


Zabieg w gabinecie Yasumi Epil.

Według Platformy Obywatelskiej jedną z głównych przeszkód w rozwoju MSP jest biurokracja, dlatego program gospodarczy PO zakłada wprowadzenie bezpośredniej, osobistej odpowiedzialności urzędników skarbowych za złe decyzje, które doprowadziły do upadku firm i zwolnień pracowników. Partia zamierza też rozliczać ministrów z likwidacji zbędnych i uciążliwych dla gospodarki przepisów i rozporządzeń. Platforma proponuje w swoim programie gospodarczym maksymalne uproszczenie procedury zakładania firmy: do podjęcia działalności gospodarczej ma wystarczyć oświadczenie o spełnieniu odpowiednich wymogów. Partia postuluje również obniżenie obciążeń pensji Polaków świadczeniami społecznymi oraz obniżenie kosztów pracy.

W kwestii podatkowej PO proponuje wprowadzenie systemu podatkowego opartego na podatkach liniowych PIT i CIT w wysokości 15proc. oraz VAT również w wysokości 15 proc. (z wyjątkiem stawki 0 proc. dla eksportu). Według PO taki system umożliwi reformę i redukcję aparatu podatkowego do 50 proc. w ciągu 2 lat. Wraz z wprowadzeniem podatku liniowego mają zostać zlikwidowane: podatek spadkowy, podatek rolny i leśny oraz abonament RTV.

Platforma obiecuje, że będzie analizować każdy nowy akt prawny pod kątem pozytywnych skutków dla rynku pracy – będzie to warunkiem poparcia przez ewentualny rząd z udziałem PO jakiejkolwiek ustawy dotyczącej spraw gospodarczych.


POPULARNE NA FORUM

Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Thanks for sharing.I found a lot of interesting information here. A really good post, very thankful and hopeful that you will write many more posts like this one. - minion rush...

90 wypowiedzi
ostatnia 19.07.2018
Czy warto otworzyć sklep odzieżowy?

Pewnie że warto otworzyć taki sklep, teraz sklepy internetowe są jak najbardziej na topie, przecież każdy już kupuje online. Ważne że klient będzie zadowolony z...

34 wypowiedzi
ostatnia 19.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Thanks a lot for sharing this great website.. have a nice day.. thanks. professional dissertation writers from singapore

90 wypowiedzi
ostatnia 19.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

There are many students who get nervous breakdown when they think about doing the Essay themselves. In order to be on the safer side most of the students who don’t know the...

90 wypowiedzi
ostatnia 19.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Our creative experts ensure that every Custom Soap Boxes or Custom Hair Extension Boxes order is catered with care, quality and efficiency. A unique product packaging design...

90 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Rodzinny biznes: kłopoty na bank?

You have done such a great work with complete dedication in this site steamwalletgenerator

11 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Biznes po stronie dobra

Free NCERT Solutions for the class 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 for the subjects Maths, Science, Hindi, Physics, Chemistry, Biology, English, Social Science (History, Geography,...

20 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Biznes po stronie dobra

forum is very good.

20 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018