02.09.2005

Dlaczego przedsiębiorcy z sektora MSP powinni oddać swój głos na...

– w tym tygodniu odpowiadają: Liga Polskich Rodzin oraz Platforma Obywatelska.

Liga Polskich Rodzin w swoim programie gospodarczym postuluje większe uprzywilejowanie małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie polityki podatkowej państwa. LPR postuluje przeniesienie ciężarów podatkowych z sektora MSP na duże i wielkie przedsiębiorstwa poprzez zmniejszenie podatku od przedsiębiorstw dla MSP, stworzenie nowego pakietu ulg w przypadku podatku CIT, podatku gruntowego i innych. Liga zamierza też lobbować na rzecz wprowadzenia dla drobnych przedsiębiorców niższych stawek podatków zawartych w cenach artykułów najważniejszych dla MSP, takich jak artykuły budowlane, paliwa itp.

LPR zapowiada działania na rzecz obniżenia kosztów zatrudnienia w sektorze MSP – obniżenia świadczeń ZUS, a nawet zwolnienia dla nowo zatrudnianych pracowników. Liga Polskich Rodzin obiecuje też wyrównywanie szans MSP i dużych firm, poprzez rewizję ulg podatkowych i przywilejów administracyjno-prawnych przyznanych ,,gigantom”. W swoim programie LPR postuluje walkę z korupcją oraz jawność życia publicznego, co także usunie możliwość powstawania dyskryminujących MSP układów na linii: wielkie przedsiębiorstwa – władza gospodarcza.

LPR podejmie także inicjatywę uproszczenia administracyjnych procedur związanych z założeniem przedsiębiorstwa. Partia nawołuje też do obniżenia stóp procentowych, co poprawi perspektywy rozwoju MSP poprzez spadek cen kredytów.


Według Platformy Obywatelskiej jedną z głównych przeszkód w rozwoju MSP jest biurokracja, dlatego program gospodarczy PO zakłada wprowadzenie bezpośredniej, osobistej odpowiedzialności urzędników skarbowych za złe decyzje, które doprowadziły do upadku firm i zwolnień pracowników. Partia zamierza też rozliczać ministrów z likwidacji zbędnych i uciążliwych dla gospodarki przepisów i rozporządzeń. Platforma proponuje w swoim programie gospodarczym maksymalne uproszczenie procedury zakładania firmy: do podjęcia działalności gospodarczej ma wystarczyć oświadczenie o spełnieniu odpowiednich wymogów. Partia postuluje również obniżenie obciążeń pensji Polaków świadczeniami społecznymi oraz obniżenie kosztów pracy.

W kwestii podatkowej PO proponuje wprowadzenie systemu podatkowego opartego na podatkach liniowych PIT i CIT w wysokości 15proc. oraz VAT również w wysokości 15 proc. (z wyjątkiem stawki 0 proc. dla eksportu). Według PO taki system umożliwi reformę i redukcję aparatu podatkowego do 50 proc. w ciągu 2 lat. Wraz z wprowadzeniem podatku liniowego mają zostać zlikwidowane: podatek spadkowy, podatek rolny i leśny oraz abonament RTV.

Platforma obiecuje, że będzie analizować każdy nowy akt prawny pod kątem pozytywnych skutków dla rynku pracy – będzie to warunkiem poparcia przez ewentualny rząd z udziałem PO jakiejkolwiek ustawy dotyczącej spraw gospodarczych.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0