Dlaczego przedsiębiorcy z sektora MSP powinni oddać swój głos na...

Piątek
09.09.2005
– w tym tygodniu odpowiadają: Socjaldemokracja Polska oraz Samoobrona.
 
logo Tania Energia

Dla Socjaldemokracji Polskiej wspieranie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia jest priorytetem polityki gospodarczej państwa. Wzrostowi zatrudnienia sprzyja obniżanie pozapłacowych kosztów pracy – składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców.

Przedsiębiorcom z sektora MSP Socjaldemokracja Polska obiecuje też refundowanie przez rok składki ZUS od zatrudnianych bezrobotnych i absolwentów oraz obniżenie na 2 lata składki ZUS dla rozpoczynających po raz pierwszy działalność gospodarczą do 15 proc. obecnej składki.

SDPL proponuje też wykorzystanie środków zgromadzonych w Otwartych Funduszach Emerytalnych jako zabezpieczenia kredytu na działalność gospodarczą. Dla wielu osób może to być jedyny sposób na sfinansowanie startu własnego przedsiębiorstwa lub jego rozwoju.

SDPL postuluje też stworzenie Funduszu Poręczeniowo-Gwarancyjnego dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz powołanie Rzecznika Podatnika-Przedsiębiorcy reprezentującego MSP wobec urzędów publicznych, w szczególności urzędów skarbowych i ministra finansów. Zdaniem SDPL należy też wprowadzić ulgi podatkowe dla MSP inwestujących w badania i rozwój.

W swoim programie Socjaldemokracja Polska zapowiada też walkę z nieuczciwą konkurencją likwidującą miejsca pracy: importem po umyślenie zaniżonych cenach, praktykami stosowanymi przez hipermarkety, m.in.: transferem kosztów, naruszaniem praw pracowników oraz stosowaniem praktyk monopolistycznych przy zakupie towarów.


W swoim programie społeczno-gospodarczym Samoobrona proponuje zwolnienie od płacenia podatków od dochodów osobistych PIT, osoby o dochodach na poziomie minimum socjalnego czyli obecnie około 9600 zł rocznie. Takie rozwiązanie podatkowe – według założeń programowych Samoobrony - pozostawi w kieszeni obywateli około 13 mld zł. Zdaniem przedstawicieli partii będą to środki wytwarzane niemal wyłącznie przez sektor MSP. Samoobrona zapowiada też obniżenie podatku CIT z 19 do 10 proc, co – zdaniem partii - pozostawi na rachunkach przedsiębiorców co najmniej 2,4 mld. zł zysku według obecnego popytu, który będą mogli przeznaczyć na rozwój swoich przedsiębiorstw.

Samoobrona zapowiada również rozwiązanie około 60 proc. rezerwy rewaluacyjnej NBP i wypłacenie powstałego z tego tytułu zysku NBP do budżetu państwa. Zgodnie z programem partii budżet państwa zdeponuje otrzymane środki w wysokości około 16 mld złotych w państwowym Banku Gospodarstwa Krajowego, który na tej podstawie uruchomi szeroką akcję tanich kredytów dla sektora MSP.

Samoobrona proponuje też wprowadzenie powszechnych zasiłków dla osób bezrobotnych, które nie z własnej winy nie mogą znaleźć pracy. Zdaniem partii będzie to około 25 mld złotych, które trafią w formie popytu do małych i średnich przedsiębiorstw, bo – według deklaracji Samoobrony - ten właśnie sektor jest głównym producentem towarów i usług dla tej grupy obywateli.


POPULARNE NA FORUM

Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Our creative experts ensure that every Custom Soap Boxes or Custom Hair Extension Boxes order is catered with care, quality and efficiency. A unique product packaging design...

87 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Rodzinny biznes: kłopoty na bank?

You have done such a great work with complete dedication in this site steamwalletgenerator

11 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Biznes po stronie dobra

Free NCERT Solutions for the class 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 for the subjects Maths, Science, Hindi, Physics, Chemistry, Biology, English, Social Science (History, Geography,...

20 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Biznes po stronie dobra

forum is very good.

20 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Within the same manner that inbreeding among human populations can boom the frequency of commonly rare genes that cause sicknesses, the selective breeding that created the...

87 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

A Best Essay Services study which dog breeders to avoid. ... The term "Outdoor breeder" is every now and then used to explain dog breeders with little experience or...

87 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Planuję założyć własną działalność - od czego zacząć?

Hej, od czego zacząć? Zakładając, że przoedmiot działalności masz ustalony, ja skupiłabym się na formie platności. W dzisiejszych czasach, ludzie chcą płacić...

102 wypowiedzi
ostatnia 17.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Assignment help service in usa for the student seeking help. We are provide the assignment help, writing service with the professional academic writer in minimal price.

87 wypowiedzi
ostatnia 17.07.2018