09.09.2005

Dlaczego przedsiębiorcy z sektora MSP powinni oddać swój głos na...

– w tym tygodniu odpowiadają: Socjaldemokracja Polska oraz Samoobrona.

Dla Socjaldemokracji Polskiej wspieranie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia jest priorytetem polityki gospodarczej państwa. Wzrostowi zatrudnienia sprzyja obniżanie pozapłacowych kosztów pracy – składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców.

Przedsiębiorcom z sektora MSP Socjaldemokracja Polska obiecuje też refundowanie przez rok składki ZUS od zatrudnianych bezrobotnych i absolwentów oraz obniżenie na 2 lata składki ZUS dla rozpoczynających po raz pierwszy działalność gospodarczą do 15 proc. obecnej składki.

SDPL proponuje też wykorzystanie środków zgromadzonych w Otwartych Funduszach Emerytalnych jako zabezpieczenia kredytu na działalność gospodarczą. Dla wielu osób może to być jedyny sposób na sfinansowanie startu własnego przedsiębiorstwa lub jego rozwoju.

SDPL postuluje też stworzenie Funduszu Poręczeniowo-Gwarancyjnego dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz powołanie Rzecznika Podatnika-Przedsiębiorcy reprezentującego MSP wobec urzędów publicznych, w szczególności urzędów skarbowych i ministra finansów. Zdaniem SDPL należy też wprowadzić ulgi podatkowe dla MSP inwestujących w badania i rozwój.

W swoim programie Socjaldemokracja Polska zapowiada też walkę z nieuczciwą konkurencją likwidującą miejsca pracy: importem po umyślenie zaniżonych cenach, praktykami stosowanymi przez hipermarkety, m.in.: transferem kosztów, naruszaniem praw pracowników oraz stosowaniem praktyk monopolistycznych przy zakupie towarów.


W swoim programie społeczno-gospodarczym Samoobrona proponuje zwolnienie od płacenia podatków od dochodów osobistych PIT, osoby o dochodach na poziomie minimum socjalnego czyli obecnie około 9600 zł rocznie. Takie rozwiązanie podatkowe – według założeń programowych Samoobrony - pozostawi w kieszeni obywateli około 13 mld zł. Zdaniem przedstawicieli partii będą to środki wytwarzane niemal wyłącznie przez sektor MSP. Samoobrona zapowiada też obniżenie podatku CIT z 19 do 10 proc, co – zdaniem partii - pozostawi na rachunkach przedsiębiorców co najmniej 2,4 mld. zł zysku według obecnego popytu, który będą mogli przeznaczyć na rozwój swoich przedsiębiorstw.

Samoobrona zapowiada również rozwiązanie około 60 proc. rezerwy rewaluacyjnej NBP i wypłacenie powstałego z tego tytułu zysku NBP do budżetu państwa. Zgodnie z programem partii budżet państwa zdeponuje otrzymane środki w wysokości około 16 mld złotych w państwowym Banku Gospodarstwa Krajowego, który na tej podstawie uruchomi szeroką akcję tanich kredytów dla sektora MSP.

Samoobrona proponuje też wprowadzenie powszechnych zasiłków dla osób bezrobotnych, które nie z własnej winy nie mogą znaleźć pracy. Zdaniem partii będzie to około 25 mld złotych, które trafią w formie popytu do małych i średnich przedsiębiorstw, bo – według deklaracji Samoobrony - ten właśnie sektor jest głównym producentem towarów i usług dla tej grupy obywateli.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0