15.09.2005

Dobra i zła umowa

Umowa franczyzowa nie może być obustronną kokieterią - listą deklaracji i zapewnień o dobrej woli i współpracy stron. Powinna być precyzyjna, lecz nie nazbyt drobiazgowa. Powinna być podpisywana z myślą o złych czasach i konkretnych konfliktowych sytuacjach. Musi przewidywać problemy i zawczasu określać sposób ich rozwiązania.

Wbrew obiegowym opiniom, największym problemem polskich umów franczyzowych nie jest wcale rzekoma nierówność skazująca franczyzobiorców na pożarcie, tylko wewnętrzny chaos i ogólnikowość umów. Zasady współpracy często spisane są na kilku kartach papieru. Takie rozwiązanie funkcjonuje, gdy współpraca dobrze się układa, ale przecież gdy między franczyzobiorcą a franczyzodawcą panuje pełne zrozumienie, to współpraca równie dobrze może odbywać się bez umowy.

Druga kategoria złych umów to umowy przesadnie buchalteryjne, zawierające przesadnie rozbudowaną część techniczną, np. co do minuty rozpisaną procedurę składania i rozliczania zamówień. Nadmierna szczegółowość umowy powoduje konieczność tworzenia aneksów niekiedy już po tygodniu od jej podpisania. Wprowadza to niepotrzebny bałagan i niezliczoną liczbę wersji umowy.

Dobra umowa franczyzowa powinna być uporządkowana i napisana precyzyjnym i równocześnie zrozumiałym językiem. Powinna przewidywać potencjalne konflikty i skutecznie chronić know-how systemu. Dobrze napisana umowa nie może też zapominać o ochronie franczyzobiorcy w trudnych dla niego czasach.

Umowę franczyzową powinna rozpoczynać preambuła, w której określa się stan faktyczny, intencje jej stron oraz idee i wartości, w oparciu o które będzie prowadzona współpraca między stronami. Następnie w celu systematyzacji i lepszego zrozumienia treści umowy powinno zamieścić się definicje podstawowych pojęć, które są w niej stosowane. Kolejne postanowienia opisują poszczególne etapy współpracy prowadzonej na podstawie umowy. Można podzielić je na trzy grupy:

 • postanowienia związane z zawarciem umowy,
 • postanowienia opisujące prawa i obowiązki stron podczas jej obowiązywania
 • postanowienia regulujące przyczyny oraz sposoby rozwiązania umowy.
 • Aby prawidłowo skonstruować kontrakt, należy sobie wyobrazić kolejne kroki, które konieczne są do podjęcia, a następnie prowadzenia i zakończenia współpracy. Ważne jest aby zachować właściwą kolejność postanowień, tak aby tworzyły logiczną całość – ułatwi to czytanie umowy i jej zrozumienie.

  Oto zagadnienia, których nie może zabraknąć w profesjonalnie przygotowanym kontrakcie:

 • Zasady przystąpienia do systemu
 • Okres obowiązywania umowy
 • Teren działania franczyzobiorcy
 • Prawa i obowiązki stron
 • Ochrona znaków towarowych i oznaczeń sieci
 • Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Działalność konkurencyjna
 • Szkolenia
 • Opłaty licencyjne i opłata marketingowa
 • Promocja i reklama
 • Uprawnienia kontrolne franczyzodawcy
 • Rozwiązanie umowy
 • Autor: Andrzej Krawczyk dyrektor ds. franchisingu w PROFIT system, wyłączny konsultant Horwath Franchise Services na teren Polski.

  Udostępnij artykuł

  Komentarze na forum

  0