17.10.2005

Więcej stacji Lotosu

- rozmowa z Pawłem Olechnowiczem, Prezesem Zarządu Grupy LOTOS SA.

W jaki sposób zakup sieci stacji Esso i Slovnaft w Polsce wpłynie na pozycję Grupy LOTOS na krajowym rynku detalicznym paliw?
Zgodnie ze strategią Grupy LOTOS sukcesywnie zwiększamy udziały w krajowym rynku detalicznym paliw. Po finalizacji transakcji zakupu sieci stacji Esso i Slovnaft w Polsce będziemy zarządzać siecią ponad 400 stacji paliw. Do końca 2006 r. planujemy powiększyć sieć stacji do 500 placówek. Do 2010 roku chcemy zwiększyć udział w krajowym rynku detalicznym paliw z 6-6,5 proc. do 10-12 proc.

Jaki format będą miały nowe stacje? Czy Grupa LOTOS kupiła je wraz z umowami, które musi kontynuować, czy może wprowadzić własny format?
Na podstawie wstępnej umowy z ExxonMobil Poland Grupa LOTOS przejmie 39 stacji Esso oraz 14 nieruchomości przeznaczonych pod budowę stacji paliw. Od Slovnaft Polska SA kupujemy między innymi 12 stacji paliw, które po uzyskaniu stosownych zezwoleń urzędowych staną się własnością Grupy LOTOS. Dodatkowo mamy możliwość współpracy z 10 stacjami franczyzowymi, należącymi do sieci Slovnaft w Polsce. Zgodnie z treścią zawartych umów dotyczących stacji franczyzowych zobowiązani jesteśmy do zachowania poufności.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0