25.10.2005

Kosztowne szkolenia dla naiwnych franczyzobiorców

Przedsiębiorcy, którzy posiadają nawet niewiele pieniędzy, ale chcą prowadzić własną działalność, mogą wybierać wśród ponad 200 ofert systemów franczyzowych. Jest w czym wybierać, ale trzeba uważać na pułapki w umowach.

Licencja franczyzowa wynosi od kilku tysięcy do kilku milionów złotych. Najwięcej kosztuje zakup licencji stacji benzynowych, najmniej np. licencji zakładu obsługi fotograficznej lub stoisko kasowe służące do pobierania opłat od ludności. Zdaniem Michała Wiśniewskiego, dyrektora PROFIT system, cena licencji jest istotna, ale tak naprawdę nie powinna decydować o zaangażowaniu przedsiębiorcy w daną sieć.

Ile to kosztuje

Cena licencji to nie jedyny koszt, który ponosi franczyzobiorca. Dochodzą koszty przygotowania lokalu, a jeśli franczyza jest handlowa - koszty zatowarowania oraz miesięczne opłaty franczyzowe: kwotowe lub uzależnione od obrotu.

I tak np. otworzenie butiku z upominkami sieci Galeria Prezentów będzie kosztowało: licencja 20 tys. zł, wyremontowanie i wyposażenie lokalu o maksymalnej powierzchni 40 m2 w meble, sprzęt komputerowy, kasę fiskalną, zakupienie oprogramowania to 40 tys. zł, a pierwsze maksymalne zatowarowanie 60 tys. zł. Razem więc około 120 tys. zł.

Przykładowe koszty inwestycyjne w jednostanowiskowy punkt kasowy Polskiej Agencji Finansowej to cena licencji 2 tys. zł, a koszt inwestycji około 6,5 tys. zł. Koszty inwestycji obejmują zabudowę punktu, wyposażenie biurowe, komputer, kasetę na pieniądze, szkolenie. Opłata wstępna obejmuje również pakiet startowy w postaci ulotek i plakatów.

Należy też dowiedzieć się, kiedy dana inwestycja się zwróci. W przypadku butiku Galerii Prezentów będzie to około pół roku, a w przypadku PAF - 3 miesiące. Zarobki franczyzobiorców każdej z sieci są zróżnicowane.


Eksperci wyjaśniają

Zasady powinny być uregulowane - mówi Michał Wiśniewski, dyrektor operacyjny PROFIT system

Relacje między biorcą a dawcą reguluje przede wszystkim umowa franczyzowa. Dlatego powinna być szczególowa. W kwestiach nieuregulowanych umową - mamy do dyspozycji kodeks cywilny, prawo o własności przemysłowej oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia dotyczące korzystania ze znaku towarowego itp., a także ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów - w zakresie oceny legalności umów franczyzowych.

Umowa franczyzowa powinna zawierać m.in. zapisy związane z wszelkimi opłatami i rozliczeniami płatności, systemem księgowania, zasady zakończenia lub rozszerzenia współpracy, np. jeśli franczyzobiorca chce otworzyć kolejny punkt tej samej sieci, powinna także regulować zasady promocji całej sieci i punktu franczyzobiorcy w zakresie tworzenia budżetu na ten cel.

Często w umowach spotyka się tzw. kary umowne. Umowa nie powinna zawierać ich zbyt wiele, gdyż wtedy przekształaca się w specyficzny kodeks karny.

Więcej: Andrzej Okrasiński,"Gazeta Prawna", 25 października 2005r.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0