26.10.2005

Umiarkowany optymizm przedsiębiorców

Przedsiębiorcy oczekują dalszej nieznacznej poprawy koniunktury w czwartym kwartale 2005 roku. Według nich wzrost PKB na koniec tego roku wyniesie 3,3 proc., a w przyszłym roku będzie to 4,3 proc. - wynika z Rocznego Indeksu Biznesu, przygotowywanego przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych (PKPP) Lewiatan.

Według ekspertów z PKPP wzrost PKB na koniec tego roku wyniesie 3,3 proc., a w przyszłym roku będzie to 4,3 proc.

Zgodnie z opracowaniem PKPP roczny indeks popytu globalnego spadł w październiku do 32 pkt. z 35 pkt. we wrześniu, a kwartalny wzrósł do 47 pkt. z 40 pkt. przed miesiącem.

Roczny indeks finansów, oceniający rentowność i płynność finansową przedsiębiorstw, spadł w w październiku o 3 pkt. do 66 pkt., podobnie jak kwartalny.

Roczny indeks sytuacji makroekonomicznej wzrósł natomiast do 69 pkt. z 68 pkt., identycznie zachowywał się indeks kwartalny.

Roczny indeks sytuacji politycznej wzrósł w październiku o 2 pkt. do 40 pkt., a kwartalny o 9 pkt. do 41 pkt.

Indeks Biznesu PKPP Lewiatan powstaje na podstawie prognoz ekonomistów polskich, oceniających koniunkturę na bieżący kwartał, półrocze i rok. Liczony jest w skali 100-punktowej, w której 50 pkt. odpowiada prognozie wzrostu gospodarczego w granicach 3,5-4,5 proc. PKB rocznie.

Więcej: Money.pl

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0