14.11.2005

Artman poprawia wyniki

Artman S.A. wypracował w ciągu ostatnich trzech miesięcy przychody przekraczające 90 mln zł - o 33 proc. więcej w porównaniu z trzema kwartałami poprzedniego roku.

Zysk netto wyniósł 257 tys., dając 209 proc. wzrostu w stosunku do analogicznego okresu roku 2004. Ze względu na sezonowość branży zarówno przychody, jak i zysk Spółki zwiększają się znacząco w 3 i 4 kwartale roku.

Wzrost przychodów jest efektem zwiększenia sprzedaży własnej marki House o blisko 43 proc., dzięki dynamicznemu rozwojowi sieci salonów firmowych oraz realizowanej przez spółkę polityki redukcji sprzedaży hurtowej marek obcych. W porównaniu do ubiegłego roku zmniejszyła się ona z 15 do 8 proc. ogólnej sprzedaży firmy. Sieć dystrybucji, która obejmuje obecnie w Polsce 77 sklepów o łącznej powierzchni 13 400 m2, rozwijana jest intensywnie także na rynkach zagranicznych, szczególnie w Rosji.
- To rynek o największym obecnie potencjale rozwojowym – ocenia Grzegorz Koterwa, Członek Zarządu Spółki. - W ciągu ostatnich trzech miesięcy uruchomiliśmy tam 4 nowe sklepy franczyzowe. Do końca roku powstaną jeszcze 3 placówki - dodaje.


Otwarcie sklepu House w Nowym Sączu

Spółka chce być widoczna w większości krajów Europy Środkowo-Wschodniej – salony House funkcjonują już w krajach przybałtyckich, na Słowacji, w Czechach, a także w Niemczech i we Włoszech. Cała sieć sprzedaży za granicą obejmuje obecnie 14 sklepów. W stosunku do roku 2004 sprzedaż eksportowa firmy wzrosła z 3 do 7 proc.

Rozwój sieci salonów firmowych i zmiany w strukturze sprzedaży umożliwiły zwiększenie marży brutto osiąganej przez Artman SA z 44 proc. do 48 proc., w stosunku do ubiegłego roku. Jednak ze względu na opóźnienia w dostawach niektórych asortymentów kolekcji jesienno – zimowej, wywołane zmianami w przepisach celnych oraz wyjątkowo ciepły wrzesień, wpływający na wyniki całej branży, wg przewidywań Zarządu osiągnięty na koniec roku zysk może być niższy od oczekiwanego, sięgając poziomu 3,5 mln zł w stosunku do pierwotnie zakładanych 4,5 mln zł. Przychody ze sprzedaży wypracowane przez Spółkę będą w ocenie Zarządu większe od prognozowanych na rok 2005, wynosząc 136 mln zł w stosunku do planowanych 130 mln zł.

Info: House