15.01.2001

Nawet gdy wiesz dużo, możesz wiedzieć więcej

Businesswoman Cathy Connett po 25 latach pracy z małymi i wielkimi firmami, po zgromadzeniu dużej wiedzy i doświadczenia zawodowego, zdecydowała się powrócić do szkoły.

- Musisz być w stanie stale się rozwijać i być otwartym na uczenie się nowych rzeczy”- mówi Cennett. - Nawet wtedy, gdy uzyskasz już dyplom i wydaje ci się, że masz spore doświadczenie.
Cathy Connett nie wróciła jednak do ławy szkolnej, a została dyrektorem „Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Johna M. Morrisona” na Uniwersytecie Świętego Tomasza. Centrum Morrisona udziela fachowej pomocy studentom piszącym prace dyplomowe o zarządzaniu wspólnymi przedsięwzięciami i zarządzaniu systemami. W Centrum znajduje się Instytut Zarządzania Franchisingiem, gdzie studenci mogą odbyć studia przeznaczone dla przyszłych franchisodawców i franchisobiorców oraz uzyskać certyfikat ukończenia studiów z zarządzania systemami franchisingowej.

Instytut prowadzi także coroczną konferencję dla początkujących franchisodawców, która prezentuje programy szkoleniowe dla franchisobiorców, uczy zasad marketingu w internecie i podaje przykłady rozwiązywania sporów w ramach systemów franchisingowych.

info: Star Tribune (Minneapolis, MN), 12 listopada 2000
Oprac. Katarzyna Krawczyk i Arkadiusz Słodkowski