Projekt ustawy o kredycie konsumenckim

Czwartek
26.04.2001
Będę wiedział, ile pożyczam i ile będę musiał oddać
 
Rzeczpospolita poinformowała, że banki i inne instytucje udzielające kredytów konsumenckich będą musiały podawać ich oprocentowanie według jednego, zawartego w przepisach wzoru - wynika z projektu ustawy o kredycie konsumenckim. Dzięki temu oferty kredytodawców będą porównywalne i skończą się oszustwa związane z manipulowaniem kosztami pożyczek. Przewidywane w projekcie dokładne określenie danych, jakie powinna zawierać umowa, oraz możliwość wypowiedzenia jej bez podawania przyczyn przez trzy dni od zawarcia oznaczają - zdaniem specjalistów - dodatkowe gwarancje dla klienta i lepszą ochronę praw konsumenta.

Projekt ustawy o kredycie konsumenckim, nad którym obecnie pracuje sejmowa komisja prawa europejskiego, zawiera przepisy regulujące zasady i tryb zawierania umów o kredyt konsumencki, zasady ochrony konsumenta, który zawarł umowę o taki kredyt oraz obowiązki przedsiębiorcy, który udzielił takiego kredytu. Powodem wprowadzenia takich przepisów jest dyrektywa Unii Europejskiej. Wszystko wskazuje na to, że ustawa zostanie uchwalona w najbliższym czasie.

Lepsza ochrona praw konsumenta oraz przejrzystość i porównywalność ofert instytucji udzielających kredyty konsumenckie to dwa najistotniejsze elementy uregulowane w projekcie tej ustawy. Ochronę praw konsumenta mają zapewnić m.in. przepisy precyzujące jak ma wyglądać umowa o kredyt, co ma zawierać. Przepisy precyzują też, które umowy należą do kategorii umów o kredyt konsumencki. W odróżnieniu od prawa UE, ustawa reguluje również działalność instytucji funkcjonujących w systemie argentyńskim (tworzenie przez klientów grup, które wpłacają ustalone składki i wzajemnie się z tych składek finansują).

Ważnym elementem ustawy jest także zawarty w niej wzór na wyliczenie rzeczywistej rocznej stopy procentowej kredytu. Będzie on obowiązywał wszystkich kredytodawców. Dzięki temu klientom łatwo będzie porównać oferty. Ustawa reguluje też kwestię wcześniejszej spłaty kredytu i wszelkich związanych z tym konsekwencji finansowych, wprowadza również możliwość odstąpienia od zawartej wcześniej umowy (w ciągu trzech dni od jej zawarcia).

- Liczymy, że nowe prawo wyeliminuje sytuacje, kiedy to jedna z firm zajmująca się udzielaniem kredytów reklamowała oprocentowanie kredytu w wysokości 8 proc. w skali roku, a w rzeczywistości wynosiło ono 150 proc. - twierdzą specjaliści. Do dziś można zetknąć się z ofertami np. banków, które reklamując swoje okazjonalne kredyty, podają oprocentowanie o połowę niższe od realnego.

- Uważam, że projekt ustawy jest odpowiedni. Zawarliśmy w tych przepisach pewien kompromis, ale jest on rozsądny - powiedział dziennikowi prezes Związku Banków Polskich Andrzej Topiński. - To, co najważniejsze dla konsumenta, a więc możliwość rzetelnego porównania ofert znajdujących się na rynku, zostało we właściwy sposób zagwarantowane.

Proponowany projekt ustawy jest dobry dla konsumenta i jest w pełni zgodny ze stanowiskiem Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji – powiedział Artura Socika, reprezentującego tę instytucję. - Projekt ustawy obejmuje wiele rozwiązań chroniących prawa konsumenta, decydującego się na podpisanie umowy o kredyt konsumencki. Postanowienia w nim zawarte regulują kompleksowo pojęcie takiego kredytu na rynku detalicznym, obejmując swoim zakresem instytucję kredytu nie tylko w rozumieniu przepisów prawa bankowego, ale również pozostałe formy kredytu.

Więcej: Aleksandra Myczkowska, Rzeczpospolita, 26 kwietnia 2001, s. B1

Rzeczpospolita

POPULARNE NA FORUM

Promocja firmy w katalogach internetowych

Jak maiłabym wybrać firmę, która ma moją firmę rozreklamować w katalogach, czy poprowadzić kampanię AdWords to zdecydowałabym się na popularnego i skutecznego...

3 wypowiedzi
ostatnia 25.05.2018
Jaka reklama się opłaca?

Może warto pomyśleć o filmie promocyjnym czy produktowym? Produkcja tego rodzaju filmów może się zająć http://www.imperiafilm.com/ z Krakowa. Dla nas zrobili...

202 wypowiedzi
ostatnia 24.05.2018
Jak zareklamować mały sklep przez Internet?

Ja wynajęłam firmę https://www.grupafaro.pl/ do prowadzenia dla mnie reklam adwords w google i są skuteczni, przybywa mi wejść i klientów. Także mogę polecić, widać...

64 wypowiedzi
ostatnia 24.05.2018
Majątek pod ochroną

Apk ideas makes no representations, warranties, or assurances as to the accuracy Read More

1 wypowiedzi
ostatnia 24.05.2018
Jaka reklama się opłaca?

A może tak reklama tv?

202 wypowiedzi
ostatnia 23.05.2018
Szukam szkoleń dla bezrobotnego

Szkolenia zawodowe z zakresu spawania stali czy zgrzewania termoplastycznych tworzyw sztucznych możecie zrobić w ośrodku szkolenia zawodowego MAR-PLAST ...

30 wypowiedzi
ostatnia 23.05.2018
Skuteczna i tania reklama małej firmy

Reklama na samochodzie czyli oklejanie folią to tez dobra opcja. W Łodzi okleicie m.in. w http://verde-druk.pl/ Nam oni oklejali, u nich tez zamawialiśmy ulotki i...

400 wypowiedzi
ostatnia 23.05.2018
Własny biznes z małym kapitałem

Jeśli ktoś z Was ma własny hotel i zastanawia się jak zwiększyć zyski z usług dodatkowych znajdujących się w hotelu to zachęcam do zajrzenia na...

229 wypowiedzi
ostatnia 23.05.2018