30.11.2005

Gospodarka pomoże finansom

Jest lepiej, ale wciąż poniżej możliwości - tak ekonomiści oceniają tempo rozwoju gospodarki.

W trzecim kwartale nasza gospodarka przyspieszyła o 0.9 pkt proc., - do 3,7 proc. PKB. To rezultat nieco lepszy od średniej oczekiwań analityków, którzy spodziewają się 3,5 proc. wzrostu.

Według szacunków GUS inwestycje w minionym kwartale wzrosły 5,7 proc., po bardzo słabym początku roku. Popyt konsumpcyjny również wzrósł o 2,7 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2004r. Ekonomiści przewidują, że powstrzyma to dziś Radę Polityki Pieniężnej przed obniżką stóp procentowych.

Rząd zaplanował w 2006 r. średnioroczny wzrost PKB na poziomie 4,3 proc. Premier spodziewa się 5-proc. dynamiki pod koniec 2006 r. Liczy, że rozpędzona gospodarka zapewni wyższe wpływy do państwowej kasy. Jego optymizm studzą eksperci OECD, którzy zrewidowali prognozy tempa wzrostu naszej gospodarki - z 4,2 do 3,2 proc. w 2005 r. i z 4,5 do 3,7 proc. w 2006r.

Więcej: "Puls Biznesu", 30 listopada 2005r.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0