15.12.2005

LOTOS kupił sieć Esso

39 stacji paliw. 14 działek. Segment biznesu kart paliwowych dla klientów komercyjnych. Zespół doświadczonych pracowników. Wszystko to przejęła spółka LOTOS Paliwa. Umowę ostateczną w tej sprawie zawarto z ExxonMobil Poland.

- Zmianę wizerunku stacji z Esso na LOTOS zamierzamy dokonać na przestrzeni przyszłego roku - komentuje Adam Loewe, prezes LOTOS Paliw. - W konsekwencji podpisanej umowy, oprócz stacji paliw i gruntów pod ich budowę, zyskaliśmy możliwość obsługi klientów krajowych i międzynarodowych tankujących z użyciem kart flotowych Esso Card.

Za pomocą karty Esso klienci programu Lotos Biznes, zainteresowani ofertą międzynarodową, zyskają: dostęp do międzynarodowej sieci kilkunastu tysięcy stacji paliw, zlokalizowanych w większość krajów UE, w tym do sieci stacji przystosowanych specjalnie do obsługi transportu ciężkiego; zwrot zagranicznego podatku VAT; regularnie uaktualnianą informację mailową, dotyczącą cen paliw na stacjach Esso w Europie Zachodniej, należących do European Truck Network.

Lotos Paliwa dzięki transakcji z EMP zwiększyły skokowo liczbę stacji własnych z obecnych 80 do 119, a po wybudowaniu w przyszłości stacji paliw na zakupionych nieruchomościach do 133. Biorąc pod uwagę liczbę stacji Lotos Paliwa umacniają pozycję wicelidera na detalicznym rynku paliw w Polsce, zwiększając ogólną liczbę stacji (własne, partnerskie, patronackie) z 362 do 401. Łączny wolumen sprzedaży paliw na stacjach sieci Esso w Polsce w ub. r. wyniósł ok. 204 mln l., co daje średnią ok. 5,2 mln. l. rocznej sprzedaży na jedną lokalizację.

Lotos Paliwa Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem odpowiedzialnym za sprzedaż paliw, rozwój i zarządzanie siecią stacji paliw Grupy LOTOS. Spółka powstała w 1996 r. jako Stacje Paliw Rafinerii Gdańskiej. W 2004 r. sieć stacji paliw zarządzanych przez spółkę posiadła 6 proc. udział w krajowym rynku detalicznym paliw. Po przejęciu sieci stacji paliw Esso oraz Slovnaft w Polsce LP zwiększy udział w krajowym rynku detalicznym paliw do ok. 8 proc.

Info: Lotos Paliwa